|   print

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie XII Corynebacterium pyogenes
[ Review of literature concerning the significance of several zoonoses with regard meat consumption. XII Corynebacterium pyogenes ]
 
Noorle Jansen LM van , Bos JM , Engel HWB , Groothuis DG , Knapen F van , Weiss JW

19 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 148327012

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Corynebacterium pyogenes en C.pyogenes var.hominis, syn. C.haemolyticum zijn ongewone species in het genus Corynebacterium. C.pyogenes is een wijd verspreide kiem bij gedomesticeerde dieren, veroorzaakt etterende pneumonieen, arthritiden, mastitiden en huidabcessen. De bacterie komt sporadisch voor bij mensen, veroorzaakt dan keelontstekingen of van roodvonk - of van difterieachtige aard, of komt ook voor bij etterende abcessen, inwendig of op de huid. Besmettingen van dier op mens zijn echter niet aangetoond. Er zijn geen aanwijzingen voor door vleesconsumptie veroorzaakte infectieziekten, noch voor beroepsziekte bij boeren e.a. t.g.v. besmette dieren. C.haemolyticum is een typische humane kiem, veroorzaakt infecties zoals beschreven bij C.pyogenes, doch is zelden uit dieren geisoleerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-10-31 )