|   print

Literatuuronderzoek naar gegevens betreffende de betekenis van een aantal verwekkers van zoonosen in verband met de vleesconsumptie XIII Bacillus anthracis
[ Review of literature concerning the significance of several zoonoses with regard to meat consumption. XIII Bacillus anthracis ]
 
Bos JM , Engel HWB , Groothuis DG , Knapen F van , Noorle Jansen LM van , Weiss JW

19 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 148327013

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bacillus anthracis, de verwekker van anthrax (miltvuur), komt mondiaal voor. Zowel mens als dier zijn in meer of mindere mate gevoelig voor infectie met deze bacterie. Bij dieren komen ziektebeelden voor varierend van peracute sterfte tot een meer chronisch beeld met locale laesis en aangetaste locale lymfeklieren. Bij de mens komt een cutane vorm voor na verwonding en besmetting met sporen, een respiratoire vorm na inademen van sporen en een intestinale vorm na consumptie van met sporen besmet voedsel (vlees). Alle vormen kunnen leiden tot een lethale sepsis of meningitis, maar de cutane vorm die het meest voorkomt, herstelt vaak spontaan. Als snelle diagnostiek plaatsvindt, schept dit de mogelijkheid tot een adequate antibioticum behandeling. Dragerschap bij dier en mens komt eigenlijk niet voor, hoewel een enkele uitzondering is beschreven. In Nederland komt anthrax zowel bij dier als mens nog maar bij uitzondering voor. Import van met sporen besmette materialen van dierlijke herkomst uit endemische gebieden is mogelijk en kan een besmettingsbron vormen. Ook besmet vlees kan na consumptie tot anthrax leiden. Het Nederlandse systeem van import controle, alertheid bij de vleeskeuring en destructie van kadavers van aan anthrax gestorven dieren dient daarom onverkort gehandhaafd te worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )