|   print

Inventarisatie van Aeromonas spp. in het drinkwater van 21 pompstations in de periode september 1985-december 1986 (deel I)
[ Inventarisation of Aeromonas spp. in drinking water at 21 pumpingstations from september 1985 until december 1986 (part I) ]
 
Versteegh JFM, During M, Havelaar AH

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 148475003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de periode september 1985-december 1986 is in samenwerking met een aantal drinkwaterbedrijven een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van Aeromonas-bacterien in verschillende typen drinkwater geproduceerd op 21 drinkwaterpompstations. Nadat in de loop van het onderzoek duidelijk was geworden dat koper-ionen sterk toxisch zijn voor Aeromonas-bacterien, werd vanaf juni 1986 door de meeste bedrijven voor de meetpunten uit het distributienet een extra monster onderzocht waarin de koper-ionen werden gecomplexeerd. Dit betekent dat voor deze meetpunten (binneninstallaties) alleen de waarden die na die datum een betrouwbaar beeld geven van de situatie. Van de 40 onderzochte vaste distributiepunten is het geometrisch gemiddelde (met complexering) over de periode juni-december 1986 bij 27 punten: < 50 Aeromonas (cfu/100 ml), bij 6 punten: 50-200 (cfu/100 ml), en bij 7 punten: > 200 (cfu/100 ml). De hoogste waarde bij een pompstation wordt meestal gevonden bij het distributiepunt met de langste verblijftijd. In het distributienet is er veelal sprake van een invloed van het seizoen op de gevonden aantallen. In het Water "af pompstation" is het geometrisch gemiddelde over de gehele periode op twee uitzonderingen na: < 20 cfu/100 ml (meestal veel lager).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-12-31 )