|   print

The first international trial with reference materials for water microbiology
[ Het eerste internationale ringonderzoek met referentiematerialen voor water microbiologie ]
 
Mooijman KA, Heisterkamp SH, Havelaar AH

70 p in English   1988

RIVM Rapport 148602001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Referentiematerialen, bestaande uit gelatine capsules gevuld met kunstmatig besmet melkpoeder met de teststammen WR1 Escherichia coli en WR3 Enterobacter cloacae (beide ca. 300 cfu/capsule) werden getest in 37 Europese laboratoria. Ieder laboratorium onderzocht 4 capsules van iedere stam met drie verschillende kweekmethoden (membraanfiltraties): - referentiemethode ("reference"): bepaling van het totaal aantal bacterien van de coligroep op Natrium lauryl sulfaat agar (LSA) ; - totaal aantal bacterien van de coligroep volgens nationale standaard methoden ("TOTCOL") ; - Het aantal thermotolerante bacterien van de coligroep volgens nationale standaard methoden ("THCOL"). De resultaten werden statistisch verwerkt. Tussen laboratoria bestonden significante verschillen. Binnen een laboratorium waren de resultaten meer consistent, hoewel soms verschillen tussen kweekmethoden werden gevonden. In 17 laboratoria werd groei van stam WR3 onvoldoende geremd bij 44 graden C. Geconcludeerd werd dat de referentiematerialen voldoende geschikt waren voor het doel van het ringonderzoek.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-06-30 )