|   print

Waterbehandeling en hygiene in hydrotherapiebaden fase 2: Meetrapporten
[ Watertreatment and hygiene in hydrotherapy pools phase 2: Analytical reports ]
 
Bethe BM, Havelaar AH, Schijven JF, de Wit M

123 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 148606003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat de meetresultaten van rapportnummer 148606002.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-01-31 )