|   print

[  ]
 
Hoogenboom-Verdegaal AMM , During M , Leentvaart-Kuypers A , Peerbooms PGH , Kooy WCM , Vlerken R van , Sobczak H

39 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In een onderzoek naar het voorkomen van gastro-enteritis in een dertigtal huisartsenpraktijken in Amsterdam en 11 in de regio Helmond door de desbetreffende Gezondheidsdiensten en Streeklaboratoria in samenwerking met het RIVM, werden in 1987 incidenties gevonden voor gastro-enteritis van respectievelijk 13 en 17 per 1000 personen per jaar. Het totale percentage positieve isolaties bij screening op Salmonella, Shigella, Campylobacter en darmparasieten bedroeg respectievelijk 29 en 34%. Opmerkelijk was het grote aandeel van de Campylobacters, nl. 17% in Amsterdam en 20% in Helmond. Van een deel van de fasemonsters uit Amsterdam werd zowel door het Streeklaboratorium van Amsterdam als door het RIVM parasitologisch onderzoek verricht. In 5% van deze monsters toonde Amsterdam parasieten aan, terwijl het RIVM in 16% de aanwezigheid van parasieten screenden. In geen enkel geval werden parasieten in faeces aangetoond door Amsterdam terwijl het monster door het RIVM als negatief werd afgegeven. Bij onderzoek van goed gefixeerd materiaal zou zelfs nog een hoger isolatiepercentage kunnen worden verwacht. Nader onderzoek in verband met de rol van parasieten bij gastro-enteritis is dan ook noodzakelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-11-30 )