|   print

[  ]
 
Kappers FI

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport omvat een literatuurstudie over de mogelijhkheid van vergiftigingen van waterrecreanten aangevuld met resultaten van niet eerder gepubliceerd Nederlands onderzoek. Tevens wordt een beknopt overzicht gegeven over de ecologie van waterbloei veroorzakende cyanobacterien ; de structuur, eigenschappen en isolatie van de toxinen van cyanobacterien ; resultaten van dierexperimenten ; en de ziektebeelden bij de mens. In de bijlagen worden voederproeven met cyanobacterien uit Nederlandse oppervlaktewateren bij muizen en ratten behandeld evenals een methode voor de isolatie van toxinen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-11-30 )