†|†  print

Rapportage signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiele resistentie : jaren 2012 en 2013
[††]

van der Bij AK, Bonten MJM, Budding W, Kardamanidis K, Notermans D, Spijkerman I, Timen A

10 p in Dutch ††2014

RIVM biefrapport 150204001
download pdf (338Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The Signaling Consultation of Hospital acquired Infections and AntiMicrobial Resistance (SO-ZI/AMR) was founded in 2012. It is a national notification point for outbreaks in hospitals and other healthcare facilities, of bacteria resistant to antibiotics. Between April 2012, when the SO-ZI/AMR started, and the end of December 2013, a total of 59 outbreaks were notified. Most of these outbreaks ended within 2 months, which means that the causative bacteria and the source were identified, and that transmission to other patients was stopped. A small number of outbreaks lasted longer than 2 months. None of the outbreaks were considered uncontrollable or a direct threat to public health.

The notifications were mostly of outbreaks of the bacteria Staphylococcus aureus (MRSA, resistant against Methicillin), enterococci (VRE, resistant against Vancomycin) en Clostridium difficile. A few outbreaks were notified of the multidrug-resistant bacteria Klebsiella pneumoniae. Outbreaks of other bacteria or viruses were notified sporadically.

The SO-ZI/AMR was established after the large-scale outbreak occurred in the Maasstad hospital in Rotterdam in 2011. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) provides the secretariat. The purpose of the Signaling Consultation is the prevention or mitigation of large-scale outbreaks in hospitals through early recognition. The SO-ZI/AMR assesses the risk of the outbreak to public health and may advise a hospital to request external expertise. The SO-ZI/AMR also monitors the course of the outbreak. Notifications are voluntary, but do not come without obligations. All hospitals have committed themselves to this.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Signaleringsoverleg Ziekenhuisinfecties en AntimicrobiŽle resistentie (SO-ZI/AMR) is in 2012 opgericht. Het is een landelijk meldpunt voor uitbraken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen van bacteriŽn die resistent zijn tegen antibiotica. Tussen april 2012, de start van het SO-ZI/AMR, en eind 2013 zijn in totaal 59 uitbraken gemeld. De meeste uitbraken zijn binnen twee maanden tot een einde gebracht. De bacterie is dan geÔdentificeerd, het is duidelijk waar hij vandaan komt en er zijn geen besmettingen meer. Een klein aantal uitbraken hield langer dan twee maanden aan. Geen van de uitbraken is als oncontroleerbaar beschouwd of als een directe bedreiging van de volksgezondheid.

De meldingen waren voornamelijk uitbraken van de bacteriŽn Staphylococcus aureus (MRSA, resistent tegen meticilline), enterokokken (VRE, resistent tegen vancomycine) en Clostridium difficile. Ook zijn een aantal uitbraken gemeld van de bijzonder resistente bacterie Klebsiella pneumoniae. Uitbraken met overige bacteriŽn of virussen zijn slechts sporadisch gemeld.

Het SO-ZI/AMR is ingesteld na de grootschalige uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam in 2011. Het RIVM voert het secretariaat. Het doel van het signaleringsoverleg is grootschalige uitbraken in ziekenhuizen te voorkomen of beperken door ze vroegtijdig te signaleren. Het SO-ZI/AMR schat de bedreiging van uitbraken in voor de volksgezondheid en kan op basis daarvan een ziekenhuis adviseren externe expertise in te schakelen. Het SO-ZI/AMR houdt ook het verloop van de uitbraak in de gaten. Meldingen zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alle ziekenhuizen hebben zich eraan gecommitteerd.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM NVMM VHIG WIP AMC
( 2014-09-17 )