|   print

Histologisch beeld van in vitro gekweekte ratte-embryo's (18 tot 22 somieten)
[ Histology of the rat embryo after in vitro culture (18 to 22 somites ]
 
Langenfeld K, Verhoef A, Garbis-Berkvens JM, Peters PWJ

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 158003001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij het onderzoek naar het effect van stoffen op in vitro groeiende ratte-embryo's worden de embryo's aan het einde van de kweek periode beoordeeld volgens het morfologisch score-systeem van Brown en Fabro. Zij hebben dan 18 tot 22 somieten. Met behulp van dit systeem worden de ontwikkelingsstadia van de verschillende embryo's met elkaar vergeleken en kunnen significante verschillen tussen controle en behandelde embryo's worden aangetoond. Het morfologisch systeem voldoet goed maar is een vrij grove methode waarbij alleen de uitwendig zichtbare structuren beoordeeld worden. Er bestond behoefte aan een meer gedetailleerde histologische studie van de morfologie. In dit rapport wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van het histologisch beeld van embryo's met 18 tot 22 somieten (einde kweek periode). De microscopische waarnemingen bleken goed overeen te komen met de macroscopische. Slechts een beoordelingspunt van het morfologisch score-systeem vormt hierop een uitzondering: het aantal kiewbogen is bij macroscopie twee terwijl bij microscopie reeds drie kiewbogen worden gevonden. Voorts is aandacht besteed aan het voorkomen van geprogrammeerde celdood of apoptosis.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-06-30 )