|   print

Some characteristics of BCG-RIV lot no.603, prepared to be used for immunostimulation in cancer therapy
[ Enige karakteristieken van BCG-RIV lot no.603 bereid om gebruikt te worden voor immunostimulatie bij de behandeling van kanker ]
 
Steerenberg PA, de Jong WH, Kruizinga W, Ruitenberg EJ, Tiesjema RH, Kreeftenberg JG, Groothuis DG, Smid P, van Noorle Jansen LM

p in English   1985

RIVM Rapport 158201003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Verschillende karakteristieken van BCG bestemd voor immunotherapie bij de behandeling van kanker werden onderzocht. Dit rapport beschrijft de resultaten verkregen van BCG-RIV lot no.603. In dit rapport wordt de methode van bereiding beschreven alsmede het aantal kweekbare deeltjes, het drooggewicht, metabole activiteit, steriliteit, virulentie, stabiliteit en resultaten van veiligheids-onderzoek in diermodellen. Tevens werd de immunostimulerende activiteit en de anti-tumor werking bepaald. Geconcludeerd kon worden dat deze BCG-batch niet afwijkt ten opzichte van voorafgaande BCG batches.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-11-07 )