|   print

Some characteristics of BCG-RIVM lot no. 605, prepared to be used for immunostimulation in cancer therapy
[ Enige karakteristieken van BCG-RIVM lot no. 605, geproduceerd om te gebruiken voor immunostimulatie bij de therapie van kanker ]
 
Steerenberg PA, de Jong WH, Kruizinga W, Ruitenberg EJ, Tiesjema RH, Kreeftenberg JG, Groothuis DG, Smid P, van Noorle Jansen LM

p in English   1986

RIVM Rapport 158201004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport behandelt de karakterisatie, toxiciteit en de effectiviteit van een nieuw geproduceerde batch BCG (BCG-RIVM, lot no. 605), bestemd voor immunotherapie bij de behandeling naar kanker. Uit dit onderzoek blijkt dat deze batch BCG dezelfde eigenschappen heeft als voorgaande BCG-batches.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-12-31 )