|   print

Teratogeniteit van ethanol en aceetaldehyde. Literatuurstudie en in vitro onderzoek bij de rat
[ Teratogenicity of ethanol and acetaldehyde in vitro cultured rat embryos ]
 
Zeilmaker MJ, Verhoef A, Peters PWJ

60 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 158208001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt verslag gedaan van een in vitro onderzoek naar de teratogene werking van ethanol en zijn primaire metaboliet aceetaldehyde in het ratte-embryo tijdens de organogenese. Aanleiding tot dit onderzoek is het bij de mens voorkomen van het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS), een patroon van door alcoholgebruik veroorzaakte aangeboren afwijkingen. Het is niet duidelijk of ethanol zelf de metaboliet aceetaldehyde hiervoor verantwoordelijk is. Een methode waarmee deze vraagstelling onderzocht kan worden is de in vitro kweek van intacte ratte-embryo's. Effecten werden bij blootstelling aan zowel ethanol als aan aceetaldehyde gevonden. Aceetaldehyde bleek 400 maal toxischer dan ethanol. De resultaten van dit onderzoek hebben aanwijzingen opgeleverd dat hoewel de effecten van ethanol en aceetaldehyde op de ontwikkeling van het ratte-embryo in vitro gelijkenis met elkaar vertonen, het werkingsmechanisme waardoor deze effecten ontstaan verschillend is voor beide verbindingen. Ethanol zou indirect teratogeen werken door voedings- en excretie functies van de omhullende membranen van het embryo te verstoren. Aceetaldehyde, daarentegen, zou het functioneren van de dooierzakcirculatie ongemoeid laten en direct de differentiatie van het embryo beinvloeden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-08-31 )