|   print

A study of the Listeria monocytogenes infectivity model in the rat: Evaluation of the role of macrophages and thymus-dependent immunity in systemic and pulmonary resistance as investigated in the athymic nude rat
[ Een studie aan het Listeria monocytogenes infectiemodel in de rat: Evaluatie van de rol van macrofagen en thymus-afhankelijke immuniteit in systemische en pulmonale weerstand, zoals onderzocht met behulp van de naakte, thymusloze rat ]
 
van Loveren H, Postma GW, van Soolingen D, Kruizinga W, Groothuis DG, Vos JG

p in English   1986

RIVM Rapport 158303001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naakte ratten kunnen, in tegenstelling tot hun thymus-houdende controles, niet goed geimmuniseerd worden tegen Listeria monocytogenes. De fagocytotische activiteit van macrofagen in naakte ratten is wel intact, en zelfs hoger dan in controles. Dit lijkt op te gaan zowel voor systemische als pulmonale weerstand tegen deze infectie. Dit diermodel is hierdoor geschikt voor het onderzoek naar onderliggende mechanismen van effecten van oxiderende gassen op de afweer tegen pulmonale infecties: De effecten van expositie van thymus-houdende dan wel naakte ratten, al dan niet tegen Listeria monocytogenes geimmuniseerd, op de uiteindelijk gemeten weerstand, zal een belangrijke indicatie geven waar uiteindelijk oxiderende gassen op het afweer mechanisme zullen ingrijpen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-12-31 )