|   print

Effects of ozone exposure on the defense to a respiratory Listeria monocytogenes infection in the rat
[ Effecten van ozon expositie op de afweer van een respiratoire Listeria monocytogenes infectie in de rat ]
 
van Loveren H, Rombout PJA, van Soolingen D, Postma GW, de Klerk A, Verlaan APJ, Marra M, Dormans JAMA, Vos JG

p in English   1986

RIVM Rapport 158303002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt beschreven dat expositie van ratten aan ozon de ontwikkeling van cellulaire weerstand tegen een respiratoire infectie met Listeria monocytogenes kan verminderen. In het gebruikte rattemodel wordt weestand tegen een respiratorie Listerie infectie gemedieerd door cellulaire immuunresponsen en door niet-specifieke weerstandmechanismen. Om deze reden leidt onderdrukking van de immuunrespons niet noodzakelijkerwijs altijd tot een onderdrukking van de overall weerstand. Onder bijzondere experimentele omstandigheden kan door ozon geinduceerde recrutering van macrofagen effecten van dit gas op de cellulaire weerstand overschaduwen. Cellulaire, T-cel afhankelijke, immuun responsen vormen een belangrijke component van de weerstand tegen respiratoire infecties met bacterien, virussen, en waarschijnlijk neoplasma's. Omdat de huidige studie aantoont dat expositie aan ozon een effect heeft op T-cel afhankelijke immuunresponsen, moet expositie aan ozon als potentieel schadelijk worden beschouwd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-08-31 )