|   print

Effect of ozone exposure on pathological lesions due to a respiratory Listeria monocytogenes infection in the rat
[ Effect van ozon expositie op pathologische laesies veroorzaakt door een respiratoire Listeria monocytogenes infectie in de rat ]
 
van Loveren H, Wagenaar SS, Dormans JAMA, Walvoort HC, Rombout PJA, Vos JG

p in English   1987

RIVM Rapport 158303003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft resultaten weer van onderzoek naar de weerstand tegen respiratoire infecties in inhalatie-toxicologische experimenten. De resultaten geven aan dat blootstelling aan ozon voorafgaande aan een pulmonale infectie met Listeria monocytogenes de aard van de pathologische veranderingen door die infectie niet verandert, maar de erst en de duur van die aandoeningen aanzienlijk verergert resp. verlengt. Dit betekent dat ozin naast directe nadelinge effecten van fysiologische, morfologische en biochemische aard, tevens een ffect kan hebben.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-03-31 )