|   print

Een "enzyme-linked immunosorbent" assay van ratte-antilichamen van de klassen M, G en A tegen schape-erythrocyten: een functietest voor humorale immuniteit
[ An "enzyme-linked immunosorbent" assay of rat-antibodies of the M, G and A classes against sheep-red-blood cells: a function assay for humoral immunity ]
 
Verlaan APJ, Vos JG, van Loveren H

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 158303005

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft "Enzyme Linked Immunosorbent Assays" (ELISA's) voor IgM, IgG en IgA antilichamen tegen schape-erythrocyten (SRBC). De resultaten die met deze methode worden verkregen zijn goed reproduceerbaar. In vergelijking met een andere veel gebruikte test voor de bepaling van antilichaamtiters tegen SRBC, de haemagglutinatietest, is de ELISA specifieker en gevoeliger. Met behulp van deze methode is het mogelijk om een effect van blootstelling aan toxische verbindingen op de humorale immuunrespons vast te stellen. Als modelstudie is in dit rapport beschreven het effect van blootstelling aan bis(tri-n-butyltin)oxide in het voer op de IgG en IgM anti-SRBC respons. Met name semichronische blootstelling aan deze verbinding verminderde de IgG respons.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-10-31 )