|   print

Een in vitro antigeen-specifieke lymfocytenstimulatietest met Listeria monocytogenes: een functietest van cellulaire immuniteit
[ An in vitro antigen-specific lymphocyte stimulation assay with Listeria monocytogenes: A function assay of cellular immunity ]
 
de Klerk A, van Loveren H

41 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 158303007

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een methode waarmee een functie van T-lymfocyten kan worden gemeten. Met behulp hiervan kan het effect van blootstelling aan schadelijke stoffen en op cellulair immunologisch gemedieerde weerstand tegen respiratoire infecties worden vastgesteld, hetgeen van belang is om tot een nadere normstelling ten aanzien van deze stoffen of gassen te komen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-06-30 )