|   print

Aanleg, migratie en proliferatie van primordiale kiemcellen bij de rat
[ Origin, migration and proliferation of primordial germcells in the rat ]
 
Kemper CH, Verhoef A, Peters PWJ

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 158304001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In deze studie wordt het ontstaan, de migratie en de proliferatie van de oerkiemcellen bij de rat bestudeerd. Deze gegevens zijn wel bekend bij de muis en waren tot nu toe niet onderzocht in de rat. Deze oerkiemcellen ontstaan buiten het embryo bij de basis van de allantois en migreren via het endoderm van de darm en het mesenchym naar de genitale plooien waar deze cellen op dag 13 post coitum arriveren, daardoor zijn kwalitatieve en kwantitatieve gegevens per dag verkregen. De primordiale kiemcellen zijn histochemisch aangetoond met een nieuw ontwikkelde methodiek. Deze gegevens zijn van in vivo en in vitro ontwikkelde embryo's.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-04-30 )