|   print

An antigen-specific T-cell factor, that initiates contact sensitivity, induces antigen-nonspecific feedback suppression of anti-tumor responses
[ Een antigeen-specifieke T-cel factor die contactgevoeligheid initieert, induceert antigeen niet-specifieke suppressie van anti-tumor responsen ]
 
Garssen J, de Weger RA, van Loveren H

p in English   1986

RIVM Rapport 158503001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een antigeen-specifiek feedback regulatie-mechanisme wordt beschreven, dat het vermogen heeft T-cel afhankelijke responsen zoals die tegen tumor-allografts optreden te moduleren. Dit mechanisme onderdrukt produktie van (andere) antigeen-specifieke factoren, die een rol spelen bij de ontwikkeling van vertraagd-type overgevoeligheidsresponsen, of bij de afstoting van allogene tumorcellen. Met name de modulatie van tumorallografts is van potentieel belang is de transplantatie immunologie. Het is opvalland dat rejectie van tumor-allografts wel door het beschreven mechanisme wordt gemoduleerd, maar rejectie van huid-allografts niet. Wellicht ligt hier de goede expressie van allogene I-a antigenen op huidtransplantaten, in tegenstelling tot tumortransplantaten, aan ten grondslag. Responsen tegen I-a antigenen zouden dan via alternatieve regulatie-mechanismen worden gemoduleerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-02-28 )