|   print

Verdeling van platina over weefsels en lichaamsvloeistoffen bij de rat na intraperitoneale toediening van cis-platina verpakt in liposomen en IgG-liposomen
[ Distribution of platinum in tissues and body fluids of rats after intraperitoneal administration of cis-platinum encapsulated in liposomes and IgG-liposomes ]
 
Tjebbes CM, de Groot G, Wubs KL, de Jong WH, Nassander UK

62 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 158507001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er wordt een onderzoek beschreven naar verbetering van de therapeutische index van het cytostaticum cis-diamminedichloroplatinum (II) (cDDP) door cDDP te verpakken in liposomen. In twee in-vivo-experimenten is de verdeling van platina over weefsels en lichaamsvloeistoffen bij de rat bestudeerd na intraperitoneale toediening van cDDP verpakt in liposomen en IgG-liposomen. Toediening op deze wijze leidt tot een verlengde verblijftijd van het cytostaticum in de buikholte t.o.v. toediening van vrij cDDP. Opname van cDDP in lever, longen en milt wordt vergroot. Een derde in-vivo-experiment toont aan dat liposomen via de lymfen uit de buikholte verdwijnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-06-30 )