|   print

Onderzoek naar residuen van bacterie-remmende stoffen in slachtdieren in 1987 en eerste kwartaal 1988
[ Monitoring of residues from antibacterial drugs in slaughter animals during 1987 and the first quarter of 1980 ]
 
van Leusden FM, Engel HWB, Hofstee MPM

15 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 188476001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Jarenlang gebruik van een zelfde microbiologische methode met bekende specifieke gevoeligheden voor de opsporing van residuen van antibacteriele middelen in de veeteelt door afstemming op deze methode. Om dit na te gaan is binnen het kader van het bewakingsprogramma "Mens en Voeding" middels het EG-4 platensysteem in plaats van met de Nederlandse Niertest gekeken naar het voorkomen van antibacteriele middelen in vlees van gezonde slachtdieren. In de periode 1987 en 1e kwartaal 1988 werden in vless van gezonde slachtdieren (420 volwassen runderen, 430 varkens 399 vleeskalveren, 360 stuks pluimvee) geen positieve resultaten verkregen met het EG-systeem. Monitoring met de EG-test op deze wijze betekent een grote investering in mankracht. De "Nieuwe Nederlandse Niertest" is gezien de goede voorspellende waarde en de eenvoudiger uitvoering een goede vervanger. Voor wat betreft veel gebruikte of niet gewenste antibacteriele middelen is gericht onderzoek zeer zinvol, zoals blijkt uit het onderzoek naar Chlooramphenicol met behulp van de Quick Card Methode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-10-31 )