|   print

Kolonisatie - resistentie en relatief Calcumgewicht bij muizen met verschillende darmflora: een inventariserend onderzoek
[ Colonisation resistance and relative calcal weight in mice associated with different microflora ]
 
Boot R, Bakker RHG, Veenema JL

17 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 188707001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
This report describes observations on colonization resistance to E.coli O90 K- and Enterobacteriaceae and relative caecal weight in mice associated with different enteric microflora. It is concluded that the colonization resistance of the enteric microflora in mCRF mice appears to be limited.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-11-30 )