|   print

[  ]
 
Knapen F van , Franchimont JH , Garate T , Henriksen SA , Martinez-Fernandez A , Pfeiffer G , Ring C , Soule C , Voigt WP

16 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
From January 1994 onwards the Council Directive 92/45 EEC concerning the examination of wild game meat for trichinellosis is valid. Laboratory methods required are identical to those used for the examination of pork. In an international experiment the suitability of these methods to control wild boar meat was tested. Required meat parts of experimentally with T.spiralis infected wild boars were shipped to seven laboratories in Europe under code. It was concluded that trichinoscopy and pool sample digestion methods ment for pork examination could equally well be used for control of wild boar meat. The so called Trichomatic method required a few adaptations. Moreover it was demonstrated that extra washing procedures were required to prevent cross contamination between samples with Trichomatic equipment.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Sinds januari 1994 is de EEG-richtlijn 92/45 EEC van kracht waarin de controle van vlees van wilde dieren (inclusief zwijnen) op afwezigheid van Trichinella spiralis is geregeld. Er wordt gebruik gemaakt van laboratoriummethoden die geschikt zijn voor onderzoek van vlees van varkens. In een internationaal experiment werd de bruikbaarheid van de aangegeven methoden getoetst. Voor dit doel werd vlees afkomstig van experimenteel met T.spiralis geinfecteerde wilde zwijnen (Sus scrofa ferus) onder code naar 7 laboratoria in Europa verzonden. De onderzoekingsmethoden uit de EEG-richtlijn werden nauwgezet gevolgd.Vastgesteld werd dat trichinoscopy en de zogenaamde 'pooled sample digestie' probleemloos konden worden gebruikt om de infectie met T.spiralis in vlees van een jong en een oud dier vast te stellen. Voor de Trichomatic methode werd een kleine aanpassing aanbevolen. Herhaald zorgvuldig reinigen van deze apparatuur (Trichomatic) bleek noodzakelijk om contaminatie tussen twee bepalingen te voorkomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-01-31 )