|   print

In vitro kweek van ratte-embryo's tijdens de organogenese in humane insuline-afhankelijke-diabetische, sera
[ The presence and etiology of developmental disorders related to diabetes mellitus ]
 
Brader LJ, Verhoef A, Garbis-Berkvens JM, Mulder EJH, Peters PWJ

65 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 198601001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van moeders met suikerziekte worden aangenomen veroorzaakt te zijn door een wisselende of slecht gereguleerde glycaemie. Hoewel een vrijwel normo-glycaemische situatie kan worden bereikt door toepassing van continue subcutane insuline infusie (CSII), blijkt dat dit geen garantie is voor het voorkomen van perinatale diabetische complicaties. Bij kinderen van moeders uit type 1-diabetes is de incidentie van ontwikkelingsstoornissen circa zesmaal verhoogd. Er zijn aanwijzingen dat ontregeling van de bloedsuikerregulatie en met name hoge bloedsuikers, in het eerste trimester van graviditeit een rol spelen. Toch wordt bij goede bloedsuikerregulatie in deze zwangerschappen frequent een foetale groeiachterstand gevonden. Er zijn vele oorzaken of combinaties van oorzaken voor het optreden van ontwikkelingsstoornissen mogelijk. In dit project wordt getracht na te gaan of met behulp van de in vitro kweek van ratte-embryo's in sera van diabetici, die goed geanalyseerd en gestratificeerd zijn, specifieke factoren in relatie gebracht kunnen worden met ontwikkelingsstoornissen bij het ratte-embryo.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-08-31 )