|   print

Geluidmonitor 2013 : Meetwaarden op referentiepunten uit SWUNG-1
[ Noise monitor 2013 ]
 
Jabben J, Potma CJM, den Hollander HA, van Wijnen HJ

43 p in Dutch   2014

RIVM rapport 2014-0021
download pdf (1236Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2012, new noise legislation was introduced to Dutch national roads and railways. This legislation sets limits on noise levels along the entire infrastructure. The road and railway authorities, Rijkswaterstaat and ProRail, must ensure the limits are not exceeded, and justify this by an annual calculation. The legislation provides that the calculation results must be validated by independent measurements. The RIVM conducts this research and will report on it annually.

This report describes the measurement program and gives the first results obtained in 2013 at 52 locations along the Dutch major roads and railways. The program provides for continued measurements and research into differences with calculation results as soon as they become available for 2013.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2012 is nieuwe geluidwetgeving voor Nederlandse rijkswegen en spoorwegen ingevoerd. Deze wet stelt grenswaarden aan het geluid langs het gehele rijksen spoorwegnet. De beheerders, Rijkswaterstaat en ProRail, moeten ervoor zorgen de grenswaarden niet worden overschreden en dit door een jaarlijkse berekening verantwoorden. De wet bepaalt dat rekenresultaten van de beheerders door een onafhankelijk meetprogramma moeten worden gevalideerd. Het RIVM voert dit onderzoek uit en zal hier jaarlijks over rapporteren.

Dit rapport beschrijft het meetprogramma en geeft de eerste resultaten verkregen in 2013 op 52 locaties langs Nederlandse rijkswegen en spoorwegen. Het programma voorziet in vervolgmetingen en onderzoek naar verschillen met rekenresultaten zodra deze voor 2013 beschikbaar komen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-08-27 )