|   print

Risk-based standards for PCBs in soil : Proposals for environmental risk limits and maximum values
[ Risico onderbouwde normen voor PCB's in de bodem : Voorstellen voor risicogrenswaarden en maximale waarden ]
 
Verbruggen EMJ, Brand E

66 p in English   2014

RIVM rapport 2014-0119
download pdf (479Kb)  
Alleen digitaal beschikbaar  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM proposes new science-based quality standards for PCB contaminants (polychlorinated biphenyls) in the soil. This is necessary to assess the possibilities for the reuse of excavated soils. The quality of the soil determines the type of land use for which the soil can be reused. If the quality is high enough, this can be the land use 'residential with garden', if not it can be reused for the land use 'industrial'.

For the reusing of soil it is determined which contaminants are in the soil by use of a standard list. In 2008, PCBs were added to this list of substances. The quality of the soil is determined based on the proposed quality standards (socalled maximum values). To date, however, there have been no scientifically based maximum values for PCBs.

The proposed science-based quality standards for PCBs in soil are based on the exposure of mustelids to PCBs. It appears that mustelids are designated as the family of animals that are most sensitive to PCBs.

Up to now, the risk limits of PCBs in the soil were based only on the direct toxicity of these substances for humans and ecosystems. However, the accumulation of PCBs in the food chain is a greater risk than direct toxicity. If accumulation in the food chain is not included in risk assessment, the risk is underestimated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM doet een voorstel voor nieuwe wetenschappelijk onderbouwde normen voor PCB-verontreinigingen (polychloorbifenylen) in de bodem. Dit is nodig om te beoordelen voor welke doeleinden afgegraven grond kan worden hergebruikt. De kwaliteit van de grond bepaalt óf dat kan en voor welke bestemming het mag worden hergebruikt: bij voldoende kwaliteit voor 'wonen', anders voor 'industrie'.

Voor de beoordeling van hergebruik van grond wordt aan de hand van een standaardlijst gemeten welke vervuilende stoffen in de bodem zitten. In 2008 zijn PCB's aan deze stoffenlijst toegevoegd. De kwaliteit van de grond wordt beoordeeld op basis van de grenswaarden voor deze stoffen (de zogenoemde Maximale Waarden). Tot op heden bestonden er geen wetenschappelijk onderbouwde maximale waarden voor PCB's.

De voorgestelde wetenschappelijk onderbouwde normen voor PCBverontreinigingen zijn gebaseerd op de blootstelling van marterachtigen aan PCB's. Het blijkt namelijk dat marterachtigen als meest gevoelige soort kunnen worden aangeduid.

Tot nu toe waren de risicogrenswaarden van PCB's in de bodem alleen gebaseerd op de directe giftigheid van deze stoffen voor mens of ecosystemen. Het is echter gebleken dat ophoping van PCB's in de voedselketen een groter risico vormt dan directe giftigheid. Als ophoping in de voedselketen niet wordt meegenomen, wordt het risico onderschat.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-01-20 )