|   print

Elemental Carbon (EC) concentrations in the Netherlands
[ Roetconcentraties in Nederland ]
 
Wesseling JP, van der Swaluw E, Hoogerbrugge R, Velders GJM, de Vries WJ, van den Elshout S, Ameling M

30 p in English   2014

RIVM rapport 2014-0128
download pdf (3071Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Elemental Carbon (EC, soot) can be used as an indicator of health effects resulting from to traffic emissions. So far, the particulate matter concentrations (PM10 and PM2.5) are being used which results in an incomplete picture of the situation. Therefore, soot concentrations at all addresses in the Netherlands haven been determined. Information on these concentrations may help when selecting (traffic) measures to improve air quality.

If the results of policies are only based on the total amount of particulate matter in the air, the health effects of traffic pollution will be underestimated. If air quality is assessed using the soot concentrations, the negative effects of the emissions will be more evident. Long-term exposure to soot will lead to a shorter life expectancy, the more so with increasing concentrations.

Traffic is a relatively large source of soot. Near busy roads, soot concentrations are fairly high. Presently, these high soot concentrations cannot be observed in air quality maps. No legal limits have been set for soot, as opposed to particulate matter and nitrogen dioxide, where limits have been set. As a result, air quality assessments only focus on these two substances when assessing health effects. As soot only makes up a small part of particulate matter, differences in soot concentrations only have a very limited influence on particulate matter concentrations. Furthermore, negative health effects also occur when particulate matter and nitrogen dioxide concentrations are below their legal limit values.

On request of the Ministry of Infrastructure and the Environment, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the environmental protection agency of the province of South Holland (DCMR) have developed a national soot-map for the Netherlands.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Roet kan worden gebruikt als een indicator voor gezondheidseffecten van luchtverontreiniging als gevolg van verkeer. Tot nu toe worden daar meestal de twee maten voor fijnstof (PM10 en PM2,5) voor gebruikt. Dit geeft echter een onvolledig beeld. Daarom zijn (voor het eerst) de roetconcentraties op alle adressen in heel Nederland in kaart gebracht. Informatie over roetconcentraties kan helpen keuzes te maken voor (verkeers)maatregelen die de luchtkwaliteit lokaal verbeteren.

Verkeer stoot relatief veel roet uit. De hoeveelheid roet nabij drukke verkeerswegen is dan ook relatief hoog. Voor roet is er geen grenswaarde, zoals voor fijnstof en stikstofdioxide.

Door uitbreiding van de roetmonitoring in Nederland zal naar verwachting in 2015 een nog meer gedetailleerde roetkaart opgesteld kunnen worden. Het RIVM heeft, in samenwerking met de Milieudienst Rijnmond DCMR, de roetkaart in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gemaakt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-02-20 )