|   print

The 19th EURL-Salmonella workshop : 26 and 27 May 2014, Zaandam, the Netherlands
[ De negentiende EURL-Salmonella workshop : 26 en 27 mei 2014, Zaandam, Nederland  ]
 
Mooijman KA

64 p in English   2014

RIVM rapport 2014-0147
download pdf (649Kb)  
EURL-Salmonella  NRL-Salmonella  Salmonella  workshop 2014  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has summarised the presentations of the 19th annual workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella (26 and 27 May 2014). The aim of this workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). An important yearly item on the agenda is the presentation of the results of the annual ring trials organised by the EURL, which provide valuable information on the quality of the work carried out by the participating NRLs. Detailed information on the results per ring trial is provided in separate RIVM reports.

Campylobacter and Salmonella still the most important zoonoses
Another yearly item is the presentation of the most recent European summary report on zoonoses by the European Food Safety Authority (EFSA). The 2014 report gives an overview of the number and types of zoonotic micro-organisms that were causing health problems in Europe in 2012. For several years, the number of health problems caused by Salmonella has been decreasing, but in 2012 it was still the second most significant cause, after Campylobacter, of zoonotic diseases in Europe.

Molecular typing of increasing importance
Other presentations give information on new techniques to show the type of Salmonella present in food or animals. Several laboratories are now using molecular techniques, based on detection of DNA of the micro-organism. Each strain has a unique molecular typing pattern. This information is important to show whether a Salmonella type found in humans is similar to one found in food or animals.

The workshop is organised by the EURL-Salmonella. This EURL is located at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de negentiende jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella (26 en 27 mei 2014). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella, en de NRL's informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de ringonderzoeken van het EURL, waarmee de kwaliteit van de NRL-laboratoria wordt aangegeven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt per ringonderzoek in aparte RIVM-rapporten opgenomen.

Campylobacter en Salmonella blijven belangrijkste veroorzakers zoönosen
Een terugkerend onderwerp is het jaarlijkse rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) over zoönosen, oftewel ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Het verslag daarover bevat een overzicht van de aantallen en types zoönotische micro-organismen die in 2012 gezondheidsproblemen veroorzaakten in Europa. Hieruit blijkt dat Salmonella al een aantal jaren minder gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar nog steeds, ná de Campylobacter-bacterie, de belangrijkste veroorzaker is van zoönotische ziekten in Europa.

Moleculaire typering steeds belangrijker
Andere verslagen geven informatie over nieuwe technieken die aantonen welk type Salmonella zich in voedsel of dieren bevindt. Diverse laboratoria maken hiervoor gebruik van moleculaire technieken, die erop zijn gebaseerd het DNA van de ziekmakende bacterie aan te tonen. Iedere bacteriestam heeft namelijk een eigen unieke moleculaire typering. Die informatie kan belangrijk zijn om na te gaan of een type Salmonella dat bij de mens wordt gevonden dezelfde is als in voedsel of bij dieren.

De organisatie van de workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-12-18 )