†|†  print

Monitoringsysteem luchtkwaliteit in perspectief : Achtergrondrapport
[†Modernizing the air quality monitoring system : Background report†]

van Alphen A, Pot JWGA

66 p in Dutch ††2016

RIVM rapport 2014-0150
download pdf (677Kb)††
Alleen digitaal verschenen††

Toon Nederlands

English Abstract
The Netherlands is required by law to monitor air quality. An internal and external review of the air quality monitoring system has shown that the methods currently used by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) to measure and calculate air quality are both effective and efficient. However, the review also concludes that the time is ripe to make a number of changes in response to certain new developments in technology and society. A further reason to modernize the air quality monitoring system is the introduction of the Environment and Planning Act (Omgevingswet).

Technological developments enable the deployment of 'smarter' and more affordable sensors for the performance of measurements. This allows local authorities and citizens to supply additional measurement data and create a large-scale monitoring network. Combined with more effective calculation methods, the air quality monitoring system in the Netherlands can be modernized. Of course, the high level of quality and reliability of the existing monitoring system must be retained.

The current monitoring system measures and calculates air quality, and registers emissions of pollutants. The results provide a detailed picture of air quality in the Netherlands, and are used for various national and international reports.

Air quality is monitored not only to comply with legal requirements but also to improve public health, despite the overall decrease in air pollutant concentrations over the past few decades. After all, airborne particulate matter and nitrogen can also affect health when the relevant concentrations are below the applicable limits.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Nederland is wettelijk verplicht om de luchtkwaliteit te monitoren. Na interne en externe toetsing van de luchtkwaliteitsmonitoring blijkt de huidige werkwijze waarmee het RIVM de luchtkwaliteit meet en berekent, effectief en efficiŽnt. Wel is vanwege nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen de tijd rijp om enkele vernieuwingen door te voeren. Een andere aanleiding is de komst van de Omgevingswet, waarvoor de manier van monitoren nog in wet- en regelgeving moet worden vastgelegd.

Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om in de toekomst slimme en goedkopere sensoren in te zetten voor metingen. Daarnaast stimuleren deze ontwikkelingen lokale overheden en burgers om zelf aanvullende meetinformatie te kunnen geven, zodat een grootschalig meetnetwerk kan worden gerealiseerd. Gecombineerd met verbeterde rekenmethoden kan dit de monitoringsystematiek van de luchtkwaliteit in Nederland vernieuwen. Het is hierbij van belang dat aantoonbaar hetzelfde betrouwbare kwaliteitsniveau wordt behaald als bij de huidige manier van monitoren.

De huidige monitoring van de luchtkwaliteit bestaat uit een systeem waarmee de luchtkwaliteit wordt gemeten en berekend. Daarnaast worden de emissies van vervuilende stoffen geregistreerd. Hiermee wordt een gedetailleerd beeld verkregen van de luchtkwaliteit in Nederland. De resultaten worden gebruikt voor vele nationale en internationale rapportages.

Naast de wettelijke verplichting blijft gezondheid een belangrijke reden om de luchtkwaliteit te monitoren, ondanks de dalende concentraties van vervuilende stoffen in de afgelopen decennia. De gezondheidseffecten van bijvoorbeeld fijnstof en stikstof doen zich namelijk ook voor als de concentraties onder de normen zitten.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-06-14 )