|   print

Meten van nitraatconcentraties in de onverzadigde zone bij lössgronden : Literatuurstudie naar meetmethoden
[ Measuring nitrate concentrations in the vadose zone of loess soil ]
 
Fraters B, Boumans LJM

77 p in Dutch   2015

RIVM rapport 2015-0052
download pdf (2635Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
Three organisations investigate the potential nitrate load to groundwater due to agricultural activities in the South-Limburg region of the Netherlands. These organisations have recorded discrepancies between networks in measure nitrate concentrations in soil moisture in the unsaturated zone, which is leaching to groundwater. These discrepancies could be attributed to differences in soil moisture extraction methods. RIVM has carried out a review of the scientific, peer review literature about methods that are used to measure nitrate concentrations in and/or leaching from the unsaturated zone. This review showed that there is no preferred method. It is uncertain whether additional laboratory or field research will provide clarification.

The institutions involved are the Water Supply Company Limburg (WML), the Province of Limburg and the RIVM. WML carries out research within the groundwater protection zones in the South-Limburg region, the research of the Province of Limburg is performed on the main loess plateaus, and RIVM does research in the entire region.

The study is performed on request of a task force that looks into the causes of the found discrepancies in nitrate concentrations. WML discovered to measure lower nitrate concentrations than the RIVM. A survey made by WML and RIVM showed that all protocols are sound and well underpinned. Because the measured nitrate concentrations are close to the target value (50 milligram per litre), the differences are relevant from a policy point of view.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In Zuid-Limburg onderzoeken drie instanties de hoeveelheid nitraat die door landbouwactiviteiten in het grondwater terecht kan komen. Deze instanties hebben verschillen geconstateerd in de gemeten nitraatconcentratie in het bodemvocht dat naar het grondwater wegspoelt. Deze verschillen bleken terug te voeren op de meetmethodiek. Het RIVM heeft een literatuurstudie gedaan naar meetmethoden om nitraatconcentraties te meten. Hieruit blijkt dat de wetenschappelijke literatuur geen voorkeur aangeeft voor één bepaalde meetmethodiek. Het is niet zeker of aanvullend laboratorium- of veldonderzoek die duidelijkheid zal opleveren.

De betrokken drie instanties zijn Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), provincie Limburg en het RIVM. WML doet in Zuid-Limburg onderzoek in grondwaterbeschermingsgebieden, de provincie Limburg op de belangrijkste lössplateaus en het RIVM in het gehele lössgebied.

De studie is uitgevoerd op verzoek van een werkgroep die de oorzaak onderzoekt van geconstateerde verschillen in de nitraatconcentraties. WML constateerde namelijk lagere nitraatconcentraties dan het RIVM. Uit een inventarisatie van de WML en het RIVM bleek dat alle meetprotocollen goed zijn onderbouwd. Doordat de gemeten nitraatconcentraties rond de norm liggen (50 milligram per liter), zijn de verschillen vanuit beleidsmatig oogpunt relevant.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-10-01 )