|   print

Duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen 2014: opzet en uitvoering
[ Duplicate diet study in children 2014: design and implementation ]
 
Wilson-van den Hooven EC, Alewijn M, van den Top HJ, van der A DL, Roos AM, Drijvers J, Ocke MC

34 p in Dutch   2015

RIVM rapport 2015-0053
download pdf (412Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
Dietary exposure to harmful substances such as metals and pesticides is measured periodically in the Netherlands since 1976. To achieve this, a representative study population used refrigerated boxes to collect duplicate portions (duplicate diet) of all foods and beverages they consumed over a 24-hour period. The RIVM and RIKILT perform these duplicate diet studies commissioned by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA). This report documents how the study was designed and conducted in 2014.

During the spring and autumn of 2014, 126 children aged 2 to 6 years in the region of Wageningen collected duplicate diets. These children were representative for the Dutch population with regard to age, gender and social class. Parents or carers of these children also kept food diaries to record what the child had consumed during the day. This diary served for example to check whether all consumptions had been collected in the boxes, so that any missing foods could be added to the duplicate diet.

In this study, samples of the duplicate diets were stored at RIKILT for future analyses of harmful substances. For each duplicate diet it is described which foods were included and in what amounts they were consumed. This duplicate diet study provides the opportunity to monitor the quantities of certain substances people ingest daily over time. Moreover, it can be assessed if these quantities remain within the safety limits.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Sinds 1976 wordt in Nederland periodiek gemeten in welke mate mensen via voeding schadelijke stoffen binnenkrijgen, zoals metalen en gewasbeschermingsmiddelen. Hiervoor verzamelt een representatieve groep deelnemers in een gekoelde box de equivalenten van alles wat zij gedurende een etmaal hebben gegeten en gedronken (duplicaatvoeding). Het RIVM en het RIKILT voeren dit zogeheten duplicaatvoedingsonderzoek uit in opdracht van de Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA). In dit rapport is beschreven hoe het onderzoek in 2014 is opgezet en uitgevoerd.

In het voor- en najaar van 2014 hebben de ouders/verzorgers van 126 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar uit de regio Wageningen succesvol een duplicaatvoeding verzameld. Deze kinderen waren representatief voor de Nederlandse kinderen wat betreft leeftijd, geslacht en sociale klasse. Naast het verzamelen van de duplicaatvoedingen hebben de ouders/verzorgers in een voedingsdagboekje genoteerd wat hun kind gedurende het etmaal heeft geconsumeerd. Het dagboekje diende onder andere om te checken of alle consumpties in de box zijn verzameld, zodat eventueel ontbrekende onderdelen konden worden aangevuld.

De gevriesdroogde monsters van de duplicaatvoedingen worden bewaard bij het RIKILT en zijn bedoeld om nu en in de toekomst risico's van stoffen te beoordelen. Van de duplicaten is beschreven om welke voedingsmiddelen het gaat en in welke hoeveelheden ze zijn geconsumeerd. Het duplicaatvoedingsonderzoek maakt het zo mogelijk om door de jaren heen te volgen welke hoeveelheden van bepaalde stoffen mensen dagelijks binnenkrijgen. Daarbij kan worden gecontroleerd of deze hoeveelheden binnen de gestelde veiligheidsgrenzen blijven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-07-23 )