|   print

Biosecurity Signalering 2014 : Bureau Biosecurity
[  ]
 
van den Berg LM, Bleijs DA, de Hoog C, Rutjes SA, Schaap MM, van den Berg HHJL, Jacobi AJ, Agterberg MC

30 p in Dutch   2015

RIVM rapport 2015-0056
download pdf (282Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2013, the Dutch government established the Netherlands Biosecurity Office as the national information centre for both the Dutch government and for organizations that work with high-risk pathogens. Laboratory work involving pathogens carries certain risks and therefore, personnel must work safely to protect the environment and human health ('biosafety'), but must also work in a secure manner to ensure that persons with malicious intent cannot gain access to the laboratory or the relevant biological materials or knowledge ('biosecurity'). The Biosecurity Office develops knowledge products, provides information, and increases awareness around biosecurity issues. Every year, the office compiles an overview of relevant news items and reports relating to biosecurity.

In its Annual Biosecurity Overview 2014, the office reports on international biosecurity initiatives, policy developments, and scientific publications related to biosecurity. The Annual Biosecurity Overview also includes newspaper reports, internet articles and other media items relating to biosecurity that reflect news coverage and public perceptions of this topic. The purpose of the overview is to inform governmental stakeholders about biosecurity developments that may affect the risk and threat profile of the Netherlands. This includes reporting on errors occurring in laboratories and the vulnerabilities they reveal. This information can be useful to policy-makers, and can help in identifying new risks associated with pathogens. The news reports and articles were selected based on the following topics: biosecurity, dual use research, gain-of-function research, and biosafety and biosecurity incidents involving high-risk pathogens.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2013 heeft de Nederlandse overheid Bureau Biosecurity opgericht als kennis- en informatiepunt voor zowel de overheid als voor organisaties die werken met risicovolle ziekteverwekkers. Biosecurity gaat over de beveiliging van deze ziekteverwekkers. Het werken in laboratoria met risicovolle ziekteverwekkers brengt risico's met zich mee, en het is daarom van belang dat in een laboratorium veilig met deze ziekteverwekkers wordt gewerkt - ter bescherming van mens en milieu (biosafety), maar ook beveiligd (biosecurity) - zodat het materiaal en laboratorium afgeschermd is voor kwaadwillenden. Bureau Biosecurity ontwikkelt kennisproducten, informeert over biosecurity en vergroot de bewustwording rondom biosecurity vraagstukken. Het bureau bundelt jaarlijks relevante nieuwsberichten en signalen over het onderwerp biosecurity.

In de 'Biosecurity Signalering 2014' rapporteert Bureau Biosecurity over nationale en internationale biosecurity initiatieven, berichten vanuit de beleidshoek en wetenschappelijke publicaties die met biosecurity te maken hebben. Tevens zijn berichten uit de media opgenomen, zoals berichtgeving in kranten en internetartikelen gerelateerd aan biosecurity, die een afspiegeling vormen van de nieuwsgeving en perceptie in de samenleving. Het doel van de rapportage is om betrokken overheidspartijen over biosecurity-ontwikkelingen te informeren die van invloed kunnen zijn op risico's en dreigingen in Nederland. Hiertoe behoren ook rapportages over fouten die in laboratoria voorkomen en de kwetsbaarheden die hiermee aan het licht komen. Deze informatie kan van belang zijn voor hetbeleidsvormingstraject en het in kaart brengen van nieuwe risico's rondom risicovolle ziekteverwekkers. Bij de selectie van de berichten is gelet op de onderwerpen: biosecurity, dual-use onderzoek, gain-offunction onderzoek en biosafety- en biosecurity-incidenten met risicovolle ziekteverwekkers.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-06-15 )