|   print

Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004-2009 : Landbouwpraktijk en waterkwaliteit (Bijlagenrapport)
[ Minerals Policy Monitoring Programme; overview of the drained soils of the sandy regions : Agricultural practise and water quality (Annexes) ]
 
Buis E, van den Ham A, Daatselaar CHG, Fraters B, Lukacs S

138 p in Dutch   2015

RIVM rapport 2015-0062
download pdf (2209Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains a number of background documents and additional tables belonging to the overview report of monitoring programme of the drained soils of the Sand region of the Netherlands. This monitoring programme is part of the Minerals Policy Monitoring Programme (LMM). The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and the Agricultural Economics Research Institute (LEI) of Wageningen University and Research Centre are responsible for the management and operation of the LMM. RIVM and LEI have carried out this research by order of the ministry of Economic Affairs and the ministry of Infrastructure and the Environment.

The main results of the overview study are given in a separate RIVM report (report number 2015-0055).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport bevat achtergrondrapportages en diverse aanvullende tabellen behorend bij het overzichtsrapport voor het programma voor de natte delen van de Zandregio van Nederland. Dit monitoringsprogramma is deel van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Het RIVM en het LEI Wageningen UR zijn verantwoordelijk voor het management en uitvoering van het LMM. Gezamenlijk hebben zij dit overzicht gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

De hoofdtekst is opgenomen in een apart RIVM-rapport (rapportnummer 2015-0055).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-07-27 )