|   print

EU Interlaboratory comparison study animal feed III (2014) : Detection of Salmonella in chicken feed
[ EU Ringonderzoek diervoeder III (2014) : Detectie van Salmonella in kippenvoer ]
 
Kuijpers AFA, van de Kassteele J, Mooijman KA

58 p in English   2016

RIVM report 2015-0080
download pdf (717Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2014, it was shown that 32 out of 34 National Reference Laboratories (NRLs) in the European Union were able to detect high and low levels of Salmonella in chicken feed. Two laboratories made a reporting error, which led to their performance being rated as 'moderate'. Due to its consistently poor performance, one NRL was visited by the EURL-Salmonella (a central coordinating body) during a follow-up study. Some points of improvement were given, after which the NRL reached the level of good performance. The laboratories detected Salmonella in 97% to 100% of the contaminated samples. These are some of the conclusions of the third EU Interlaboratory Comparison Study of Animal Feed Samples, which was organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella).

Interlaboratory comparison study obligatory for EU Member States
The study was conducted in September 2014, with a follow-up study in February 2015. Participation was obligatory for all EU Member State NRLs that are responsible for the detection of Salmonella in animal feed samples. EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

The laboratories used internationally accepted analysis methods (RVS, MKTTn and MSRV) to detect the presence of Salmonella in chicken feed. Each laboratory received a package of chicken feed contaminated with two different concentrations of Salmonella Senftenberg or containing no Salmonella at all. The laboratories were required to analyse the samples for the presence of Salmonella in accordance with the study protocol. This study underscores the benefits of using different analysis methods, as a significant difference was observed in the number of positive results between the methods.

Preparation of samples
In this study for the first time, animal feed samples were used that had been artificially contaminated with a diluted culture of Salmonella at the laboratory of the EURL-Salmonella. The results showed that this way of contaminating, which had been used and tested in earlier studies involving food matrices and products of the primary production stage, could also be used for animal feed.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2014 waren 32 van de 34 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties Salmonella in kippenvoer aan te tonen. Twee NRL's behaalden een matig resultaat als gevolg van een rapportagefout. Vanwege herhaaldelijk slechte prestaties is een van deze NRL tijdens een herkansing bezocht door het overkoepelende orgaan EURL-Salmonella Daarbij zijn enkele verbeterpunten aangereikt, waarna er een goed resultaat is bereikt. In totaal hebben de laboratoria in 97 tot 100 procent van de besmette monsters Salmonella aangetoond. Dit blijkt uit het derde diervoederringonderzoek dat is georganiseerd door het referentielaboratorium van de Europese Unie voor Salmonella (EURL-Salmonella).

Ringonderzoek verplicht voor Europese lidstaten
Het onderzoek is in september 2014 gehouden, de herkansing was in februari 2015. Alle NRL's van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van Salmonella in diervoeder, zijn verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De laboratoria toonden de Salmonella-bacterie in kippenvoer aan met behulp van de drie internationaal erkende analysemethoden (RVS, MKTTn en MSRV). Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met kippenvoer dat ofwel besmet was met Salmonella Senftenberg in twee verschillende concentraties, of geen Salmonella bevatte. De laboratoria dienden volgens een protocol te onderzoeken of de monsters Salmonella bevatten. Uit de studie blijkt dat het gebruik van meerdere analysemethodes zijn nut heeft, aangezien het aantal monsters waarin Salmonella is aangetroffen per methode significant verschilt.

Monsterbereiding
In eerdere studies zijn voedsel (gehakt) en dierlijke mest op het laboratorium van het EURL-Salmonella kunstmatig besmet met een verdunde cultuur van Salmonella. In deze studie is voor het eerst kippenvoer kunstmatig besmet en is bewezen dat ook diervoeder geschikt is voor deze nieuwe werkwijze.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-03-21 )