|   print

EU interlaboratory comparison study primary production XVIII (2015) : Detection of Salmonella in pig faeces
[ EU-ringonderzoek primaire productie XVIII (2015) : Detectie van Salmonella in varkensmest ]
 
Pol-Hofstad IE, Mooijman KA

30 p in English   2016

RIVM rapport 2015-0082
download pdf (417Kb)  
alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
In March 2015, the EURL-Salmonella organised the 18th interlaboratory comparison study on the detection of Salmonella in samples from the primary production stage. Participation was obligatory for all EU Member State NRLs that are responsible for the detection of Salmonella in samples from primary production. In total, 36 NRLs participated in this study: 29 NRLs from the 28 EU-Member States (MS), 6 NRLs from other countries in Europe (EU candidate MS or potential EU candidate MS and members of the European Free Trade Association (EFTA)) and, at the request of DG-Santé, one NRL from a non-European country. EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Due to the avian influenza outbreak in the Netherlands, it was not possible to transport chicken faeces. Therefore, the EURL chose pig faeces as an alternative matrix for this detection study. Pre-studies showed that pig faeces were susceptible to the growth of yeast and moulds during storage at 5 °C or 10 °C. Therefore, storage at -20 °C was tested as an alternative. Salmonella was found to be sensitive to freezing, but by using a higher starting inoculation levels, it was expected that Salmonella would still be found after freezing of the pig faeces.

Unfortunately, Salmonella survival in the frozen pig faeces samples was not stable. The results varied tremendously amongst the participants. Therefore, the performance of the participants could not be evaluated in this study.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In maart 2015 vond het achttiende EURL-ringonderzoek naar detectie van Salmonella plaats. Deelname aan deze kwaliteitstoets is verplicht voor alle Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het aantonen van Salmonella in dierlijke mest. Voor dit ringonderzoek is een ander type mest gebruikt, dat dit keer geen geschikt alternatief bleek. Daardoor waren de resultaten van de deelnemers niet onderling te vergelijken.

In totaal hebben 36 NRL's deelgenomen aan dit ringonderzoek: 29 NRL's afkomstig van 28 lidstaten in de EU, 6 NRL's afkomstig uit kandidaatlanden voor het EU-lidmaatschap of lidstaten van de European Free Trade Association (EFTA) status en 1 niet-Europees NRL op verzoek van de Europese Unie.

Werkwijze
Er is varkensmest gebruikt omdat het vanwege de vogelgriep in de herfst van 2014 niet was toegestaan om kippenmest te transporteren. Varkensmest staat bekend als een geschikt alternatief. Wel moeten de monsters bij een lagere temperatuur (-20 °C in plaats van 5 of 10 °C) worden bewaard om te voorkomen dat er gisten en schimmels in gaan groeien. In de testfase bleek onder deze omstandigheden een gedeelte van de toegevoegde Salmonella dood te gaan. Door extra veel Salmonella toe te voegen, zouden er genoeg bacteriën in leven moeten blijven. Tijdens de analyses van de varkensmestmonsters door de laboratoria bleek echter dat Salmonella het invriezen niet goed had overleefd. De hoeveelheid Salmonella in de aangeleverde monsters verschilde daardoor per laboratorium, zodat de resultaten niet met elkaar konden worden vergeleken.

De laboratoria hebben de monsters geanalyseerd met behulp van de internationaal voorgeschreven analysemethode (MSRV). Het overkoepelend referentielaboratorium van de Europese Unie voor Salmonella (EURL-Salmonella) is gevestigd bij het RIVM.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-08-26 )