|   print

The 20th EURL-Salmonella workshop : 28 and 29 May 2015, Berlin, Germany
[ De twintigste EURL-Salmonella workshop : 28 en 29 mei 2015, Berlijn, Duitsland ]
 
Mooijman KA

68 p in English   2015

RIVM report 2015-0083
download pdf (611Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report, the RIVM presents a summary of the presentations given at the 20th annual workshop for the European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella (28 and 29 May 2015). The aim of this workshop is to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). An important item on the agenda is the presentation of the results of the annual ring trials organised by the EURL, which provide valuable information on the quality of the work carried out by the participating NRL laboratories. Detailed information on the results per ring trial is described in separate RIVM-reports.

New techniques more important
Several presentations provide information on the use of new techniques to show similarities between different Salmonella strains. These are often molecular techniques, analysing the DNA of the bacterium. These techniques are often used to trace the pathogen in food, animals or humans, as each strain has its own unique molecular typing pattern.

A database for unique molecular typing results
The European Food Safety Authority (EFSA) presented their pilot database in which molecular typing results of Salmonella can be stored. This will make it possible to check whether a specific strain is found in different countries and products.

NRLs present their activities
In four presentations information is given of the activities performed by the NRLs for Salmonella of Northern-Ireland, Portugal, Spain and the Slovak Republic.

The annual workshop is organised by the EURL-Salmonella, part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the EURL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing Salmonella in different products.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft de verslagen gebundeld van de presentaties van de twintigste jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella (28 en 29 mei 2015). Het doel van de workshop is dat het overkoepelende orgaan, het Europese Referentie Laboratorium (EURL) Salmonella, en de NRL's informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd van de ringonderzoeken van het EURL, waarmee de kwaliteit van de NRL-laboratoria wordt aangegeven. Een uitgebreidere weergave van de resultaten wordt per ringonderzoek in aparte RIVMrapporten opgenomen.

Nieuwe technieken steeds belangrijker
Een aantal verslagen geeft informatie over het gebruik van nieuwe technieken om overeenkomsten tussen verschillende Salmonellastammen aan te tonen. Veelal zijn dit moleculaire technieken die het DNA van de bacterie aantonen. Deze technieken worden steeds vaker gebruikt bij het opsporen van de ziekmakende bacterie in voedsel, dieren en bij de mens. Iedere bacteriestam heeft namelijk een eigen unieke moleculaire typering.

Een databank voor unieke moleculaire typering resultaten
De European Food Safety Authority (EFSA) geeft verslag van een databank in oprichting. In deze databank kunnen alle Europese landen moleculaire typeringsresultaten van Salmonella opslaan. Zo is het mogelijk om na te gaan of een bepaalde ziekmakende bacteriestam in meerdere landen en producten voorkomt.

NRL's presenteren hun activiteiten
In vier verslagen wordt informatie gegeven over de activiteiten van de NRL's voor Salmonella uit Noord-Ierland, Portugal, Spanje en Slovakije.

De organisatie van de workshop is in handen van het EURL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het EURL- Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-02-08 )