†|†  print

Jaarrapportage 2013 : Luchtmeetnet IBP Hilversum
[†Annual report 2013 : Air Quality Monitoring Network Hilversum†]

Stefess GC

46 p in Dutch ††2015

RIVM rapport 2015-0086
download pdf (2095Kb)††
Alleen digitaal verschenen††

Toon Nederlands

English Abstract
Concentrations of particulate matter (PM10) and nitrogen dioxide (NO2) on the two permanent measurement locations in Hilversum and Laren are within legal limits, as in previous years. These measurement locations are representative for locations exposed to traffic and locations in the city background in the Hilversum region, respectively.

In 2013, daily averaged concentrations of particulate matter on the two stations did not differ significantly. They were also comparable to those on other stations of the Dutch Air Quality Monitoring Network (LML) in a city environment.

Concentrations of nitrogen oxides vary substantially during the day. The highest values were recorded during the morning rush hour on locations with heavy traffic. Annual averaged levels of nitrogen (di)oxides on the stations in Hilversum are a little lower than those at similar stations of LML elsewhere.

For the years 2009-2013 the Hilversum stations show a downward trend in the concentration levels of PM10 and NO2. This trend follows the general trend in the Netherlands at similar LML stations. However, the annual averaged concentration levels in Hilversum are lower than the national average of similar type stations in the LML.

The results above summarize the air quality measurements by RIVM. This research is performed under contract from the city of Hilversum, to provide air quality data for the Integral Accessibility Plan (IBP) for Hilversum. The IBP aims to improve traffic streams in and around Hilversum.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De concentraties fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) op de twee permanente meetlocaties in Hilversum en Laren voldoen in 2013 aan de normen, net als in eerdere jaren. Deze meetpunten zijn representatief voor respectievelijk een verkeersbelaste en een stedelijke achtergrondlocatie in de omgeving van Hilversum.

In 2013 verschillen de daggemiddelde concentraties van fijnstof op de twee stations niet betekenisvol. De concentratieniveaus zijn bovendien vergelijkbaar met die op andere stedelijke meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML).

De concentraties van stikstofoxiden variŽren sterk over de dag. De hoogste waarden werden tijdens de ochtendspits gemeten op de locatie met veel verkeer. De jaargemiddelde stikstof(di)oxidegehaltes op de stations van het Hilversumse meetnet zijn iets lager dan die van gelijksoortige type stations van het LML.

Over de jaren 2009-2013 wordt op de stations een licht dalende trend waargenomen in concentraties van PM10 en NO2. Deze trend volgt de landelijke trend in het LML, alleen zijn de jaargemiddelde concentraties in het Hilversumse meetnet lager dan het landelijk jaargemiddelde van de gelijksoortige type stations in het LML.

Dit blijkt uit de resultaten van luchtkwaliteitsmetingen van het RIVM. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Hilversum om gegevens te leveren over de luchtkwaliteit voor het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP) Hilversum. Het IBP is ingesteld om de doorstroom van verkeer in en rond Hilversum te verbeteren.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-10-10 )