†|†  print

Identifying prevalent carcinogens at the workplace in Europe
[†Inventarisatie meest voorkomende kankerverwekkende stoffen op de werkvloer in Europa†]

Puts C, ter Burg W

48 p in English ††2015

RIVM letter report 2015-0107
download pdf (458Kb)††
Alleen digitaal verschenen††

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM compiled a shortlist of substances, mixtures and processes identifying carcinogens with the most occupational exposure across Europe. The list also includes processes such as welding, painting and processing mineral oils. Those substances, mixtures and processes ranking highest can be selected at a European level for risk reduction by setting binding occupational exposure limit values.

The highest ranking substances, mixtures and processes are, among others, benzene, formaldehyde, engine exhaust, and wood dust. These belong to the top 30 of 175 ranked substances, mixtures and processes for which information was available. These substances, mixtures and processes are considered the most prevalent carcinogens at the workplace based on the available data, contributing most to exposure.

The report focuses specifically on non-threshold carcinogens. Nonthreshold carcinogens are without a safe level of use. European worker legislation prescribes that those substances should be substituted wherever possible. If this is not possible, employers must ensure that exposure is as low as reasonable achievable. At this moment, the approaches to derive occupational limit values for carcinogens differ among Member States.

The Dutch Ministry of Social Affairs and Employment requested the RIVM to compile the shortlist aiming to increase worker safety. Data from six European databases were used, containing information on the number of workers exposed and other indicators. These range from specific worker tasks such as mixing of fluids to uses in chemical industries.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een short list opgesteld van kankerverwekkende stoffen en mengsels waar mensen in Europa op de werkplek het meest aan kunnen blootstaan. Hieronder vallen ook bepaalde arbeidsprocessen waar chemische stoffen aan te pas komen, zoals lassen, schilderen en werken met olie. Met behulp van deze lijst kunnen stoffen worden geselecteerd die in Europees verband als eerste aangepakt kunnen worden door bindende arbeidskundige normen (grenswaarden) vast te stellen.

Stoffen of processen die veel voorkomen zijn onder andere benzeen, formaldehyde, asbest, houtstof en uitlaatgassen; deze behoren tot de top 30 van het totaal van 175 stoffen waarover informatie beschikbaar is. Voor zover bekend, vormen deze stoffen de voornaamste blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, mengsels en arbeidsprocessen.

Het onderzoek betreft kankerverwekkende stoffen, mengsels of werkzaamheden 'zonder drempelwaarde'. Hiervoor geldt dat er altijd, dus ook bij de geringste concentratie, een risico is als mensen eraan worden blootgesteld. Europese wetgeving schrijft voor om dergelijke stoffen waar mogelijk te vervangen. Wanneer dit niet kan, dient de werkgever de mogelijke blootstellingen en risico's zo laag mogelijk te houden. Op dit moment verschilt per lidstaat hoe de grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen worden afgeleid.

De lijst is in opdracht van het ministerie van SZW opgesteld en is bedoeld om de veiligheid van werkers te vergroten. Er zijn zes Europese databases geraadpleegd met gegevens als het aantal werkers dat wordt blootgesteld aan een stof en zogeheten indicatoren voor blootstelling. Deze variŽren van taken, zoals het mengen van vloeistoffen, tot het gebruik van chemische stoffen (bijvoorbeeld in/door de chemische industrie).

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-06-02 )