|   print

Relatie vliegverkeergeluid en geluidhinder rondom vliegveld Eindhoven : Blootstelling - respons relatie
[ Relation between aircraft sound and noise annoyance around airport Eindhoven ]
 
Breugelmans O, Houthuijs D, Veerbeek H, van Poll R

52 p in Dutch   2015

RIVM rapport 2015-0108
download pdf (1978Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
The exposure of the population in the region around the airport to noise from the total traffic increased between 2012 and 2014 with about 3 decibel. This is one of the findings of a study by RIVM into the relation between exposure to aircraft noise around the airport Eindhoven and the extend of severe noise annoyance. The reason for this was the allowed and executed growth of airport Eindhoven (number of flights).

The area in which air traffic in the region of airport Eindhoven can cause annoyance is larger than the research area of the perception study by the Municipal Health Authority (GGD). This means that the number of people severely annoyed by noise from aircraft is likely to be higher than estimated.

The noise exposure (Lden and Ke) was modeled by the National Aerospace Laboratory (NLR) for2011 and 2014. With questionnaire studies the GGD Brabant-Southeast and Bureau Health, Environment & Safety GGD'en Brabant/Zeeland assessed the extend of severe noise annoyance in 2012 and 2014.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De gemiddelde blootstelling aan geluid van vliegverkeer rond het vliegveld Eindhoven is tussen 2012 en 2014 toegenomen met ongeveer 3 decibel. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de relatie tussen blootstelling aan vliegtuiggeluid rond het vliegveld Eindhoven en de ervaren hinder onder de bevolking. De stijging is toe te schrijven aan de toegestane groei van het aantal vluchten van dit vliegveld.

Het gebied waarin vliegtuigverkeer tot hinder kan leiden, kan groter zijn dan het gebied waarin de GGD de mate van hinder heeft onderzocht. Dit betekent dat het aantal ernstige gehinderden in werkelijkheid waarschijnlijk groter is.

De geluidblootstelling is door het Nederlands Lucht en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) berekend tussen 2011 en 2014. De GGD Brabant-Zuidoost en het Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid van de GGD'en Brabant/Zeeland hebben met vragenlijst in 2012 en 2014 de beleving van het vliegverkeer bij bewoners gemeten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-07-14 )