|   print

Een gezondere regio : Handvatten voor gebruik van de VTV-2014
[ A healthier region : Tips voor using the PHSF 2014 ]
 
Storm I, van Zoest H, van Loon AJM

67 p in Dutch   2015

RIVM rapport 2015-0164
download pdf (7653Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
'A healthier region' is the title of a guidance document with tips for using the information contained in the Public Health Status and Foresight Report 2014 ('PHSF 2014') locally or regionally. The guidance can be useful for weighing up and discussing health problems, political goals and societal values in a light-hearted manner to accomplish integral policy making and decision-making. One example is its use in developing local or regional public health policy documents.

Other kinds of use are also conceivable. The information in the PHSF can be used by organisations to formulate their goals or visions or to engage with new collaboration partners. It can also be used to respond to local developments like the transition to municipalities of responsibility for youth care, work and income and care for the long-term sick and the elderly. The guidance includes insights, ways of working, (game) materials and inspiration for Public Health Services and other professionals.

Every four years the Public Health Status and Foresight Report, published by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), brings together a large body of up-to-date information about health and care in the Netherlands.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De handreiking 'Een gezondere regio' biedt handvatten om lokaal of regionaal met de informatie uit de VTV-2014 aan de slag te gaan. De handreiking helpt om de afwegingen tussen gezondheidsproblemen, politieke doelen en maatschappelijke waarden op speelse wijze te bespreken, om zo tot (integrale) beleids- en besluitvorming te komen. Bijvoorbeeld om een lokale of regionale volksgezondheidnota te ontwikkelen.

Ook andere toepassingen zijn denkbaar. Zo is de informatie uit de VTV bruikbaar om de doelen of visie van een organisatie te formuleren of om aansluiting te zoeken bij nieuwe samenwerkingspartners. Verder kan hij worden gebruikt om in te spelen op lokale ontwikkelingen, zoals de overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten voor de jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De handreiking bevat inzichten, werkvormen, (spel)materialen en inspiratie voor GGD'en of andere professionals.

De VTV (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) brengt elke vier jaar een grote hoeveelheid actuele informatie samen over gezondheid en zorg in Nederland.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2015-09-24 )