|   print

Duplicaatvoedingsonderzoek bij kinderen 2014: eerste resultaten :
[ Duplicate diet study in children 2014: first results ]
 
Wilson-van den Hooven EC, Alewijn M, van den Top HJ, van der A DL, Roos AM, Drijvers JJMM, Etemad Z, Ocke MC

40 p in Dutch   2015

RIVM briefrapport 2015-0170
download pdf (411Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the consumption of children who participated in a duplicate diet study. Furthermore it provides additional information on the collected duplicate diets, for example if a child had followed a specific diet. Duplicate diet studies are conducted periodically since 1976 in the Netherlands and provide the opportunity to monitor the quantities of certain substances people ingest daily over time (chemicals, mycotoxins). Moreover, it can be assessed if these quantities remain within the safety limits.

This duplicate diet study was conducted during the spring and autumn of 2014 by RIVM and RIKILT and was commissioned by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA). Parents/ carers of 126 children aged 2 to 6 years in the region of Wageningen participated in the study. They collected duplicate portions (duplicate diet) of all foods and beverages their child consumed over a 24-hour period. They also kept food diaries to record what the child had consumed during the day. The duplicate diets were processed into freeze-dried samples and stored at RIKILT.

The results of this study showed that for many children less duplicate diet was collected than what they probably consumed. This should be taken into account when interpreting the results of dietary exposure to harmful substances.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de consumptie van kinderen die in 2014 hebben deelgenomen aan het zogeheten duplicaatvoedingsonderzoek. Daarnaast geeft het aanvullende informatie over de verzamelde voedingen, bijvoorbeeld of een dieet is gevolgd. Duplicaatvoedingsonderzoek wordt sinds 1976 periodiek in Nederland uitgevoerd en maakt het mogelijk om door de jaren heen te volgen welke hoeveelheden van bepaalde chemische stoffen en schimmels een bevolkingsgroep dagelijks via voeding binnenkrijgen. Voorbeelden hiervan zijn gewasbeschermingsmiddelen of zware metalen. Bovendien kan worden gecontroleerd of deze hoeveelheden binnen de gestelde veiligheidsgrenzen blijven.

Dit duplicaatvoedingsonderzoek vond plaats in het voor- en najaar van 2014 en is uitgevoerd door het RIVM en het RIKILT, in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Aan het onderzoek deden ouders/verzorgers mee van 126 kinderen van 2 tot en met 6 jaar uit de regio Wageningen. Zij verzamelden in een gekoelde box dezelfde porties van alles wat de kinderen gedurende 24 uur hadden gegeten en gedronken (duplicaatvoeding). Daarnaast hebben zij de geconsumeerde voeding in een dagboekje genoteerd. De duplicaatvoedingen zijn verwerkt tot gevriesdroogde monsters en opgeslagen bij het RIKILT.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er voor veel kinderen minder duplicaatvoeding is verzameld dan er waarschijnlijk gegeten is. Hiermee moet rekening gehouden worden bij de interpretatie van de resultaten over de blootstelling aan schadelijke stoffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-02-02 )