|   print

Meldingen over een bromtoon : Voorlopige GGD-richtlijn Medische Milieukunde
[ Complaints on hearing a hum : Provisional Environmental health guideline for Municipal Public Health Services ]
 
Slob R, van den Berg F, Niessen W, Jonkman A, de Meer G, Lops S, van Kamp I, Dusseldorp A

58 p in Dutch   2016

RIVM rapport 2016-0014
download pdf (1050Kb)  
alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
Municipal Public Health Services (GGD) and other institutions are regularly contacted by people hearing a hum, and are suffering from health effects. They often link the hum to environmental low frequency noise (LFG). Mostly, it is difficult to resolve these cases in a satisfactory way. In cooperation with the GGD, RIVM developed a guideline to help the sufferers in an adequate way.

Hearing a hum
People who are annoyed by a hum, also indicated as a rattle or a buzzing noise, regularly suffer from diverse health complaints, like sleep disturbance and concentration loss. Hearing a hum can be caused by external sources, or by a medical cause like tinnitus.

Low Frequency Sound (LFS)
Examples of LFS sources are washing machines, heat pumps, ventilation systems, discotheques, pumps used in heavy industry, road traffic and airplanes, and natural sources like the wind and the thunder. LFS is sound that is lower in frequency than 100 Hertz. One of the characteristics of LFS is that it can travel relatively long distances (kilometres) without much attenuation (reduction in level). Therefore, it is hard to link the sound to a specific source.

Provisional status
This guideline is published provisionally, since a new approach for the GGD is proposed to decide if an external source could be present. Experience with this approach will be gained and evaluated systematically in the next years. Based on the results, the guideline will be adapted if necessary and published officially.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
GGD'en en andere organisaties ontvangen regelmatig meldingen van mensen die een bromtoon horen en daar gezondheidsklachten van ondervinden. Ze wijten de bromtoon vaak aan laagfrequent geluid (LFG) in hun omgeving. Dergelijke meldingen zijn complex en in veel gevallen blijkt het moeilijk om tot een goede oplossing te komen. In samenwerking met de GGD'en heeft het RIVM een richtlijn opgesteld om de melders de juiste hulp te kunnen bieden.

Het horen van een bromtoon
Een bromtoon wordt vaak omschreven als brommen, dreunen of zoemen. Mensen die erdoor gehinderd worden, melden vaak diverse gezondheidsklachten, waaronder slecht slapen en concentratieverlies. Het horen van een bromtoon kan veroorzaakt worden door externe bronnen of een medische oorzaak hebben, zoals oorsuizen.

Laagfrequent geluid (LFG)
Voorbeelden van bronnen van LFG zijn wasmachines, ventilatoren, verwarmingspompen, discotheken, pompen van zware industrie en (zwaar) weg- en vliegverkeer, maar ook natuurlijke bronnen zoals de wind en de donder. LFG is geluid met een frequentie onder de 100 Hertz. Het heeft een lange golflengte, waardoor het weinig gedempt wordt door de omgeving. LFG kan daardoor op grote afstand (kilometers) te horen zijn. Dit maakt het moeilijk om de precieze geluidsbron te achterhalen.

Voorlopig karakter
De richtlijn heeft een voorlopig karakter omdat een nieuwe aanpak is voorgesteld voor de wijze waarop de GGD om kan gaan met meldingen van een bromtoon. Daarmee kan worden ingeschat of er al dan niet een externe bron aanwezig is. De komende jaren wordt hiermee ervaring opgedaan. Na de evaluatie zal de richtlijn indien nodig worden aangepast en omgezet in een definitieve richtlijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-05-30 )