|  print

Contra-expertise op bepalingen van radioactiviteit van afvalwater en ventilatielucht van NRG : Periode 2014
[Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG : Period 2014]

Kwakman PJM, Overwater RMW

34 p in Dutch 2016

RIVM briefrapport 2016-0040
download pdf (449Kb)
Alleen digitaal verschenen

Toon Nederlands

English Abstract
Within the framework of a monitoring programme, RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of NRG. Measurements are carried out eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by NRG.

In 2014, RIVM analyzed eight waste water samples and eight samples of ventilation air taken by NRG at various time points dispersed throughout 2014. The two different sets of measurements are generally in good agreement for gammaspectrometry. The agreement for the tritium results was excellent and for the gross alpha results in waste water acceptable. The few discrepancies that were observed concern the presence of gross beta emitters in waste water; RIVM always reports lower values than NRG. This is partly explained by the presence of short-lived beta-emitters in waste water of NRG, and partly because of differences in the analytical methods applied by NRG and RIVM.

The results obtained by RIVM and NRG in ventilation air samples are in good agreement. RIVM detected a very low gamma activity in four samples which were below the NRG detection limit. Gross alpha and gross beta results are all close to the detection limit. There is no significant difference between these results and the results obtained in outside air in Bilthoven.

RIVM carried out this counter-expertise on behalf of the Department of Nuclear Safety, Security and Safeguards of the Dutch Ministry of Infrastructure and Environment. Starting from the 1st of January 2015, the KFD is reorganized into the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM controleert acht keer per jaar de metingen die de Nuclear Research Group (NRG) te Petten verricht in lozingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht. Deze 'contra-expertise' dient als controle op de betrouwbaarheid van de analyses die de onderzoeksgroep zelf uitvoert. De te analyseren monsters worden verspreid over het jaar door NRG genomen.

In 2014 is een steekproef van acht monsters afvalwater en ventilatielucht geanalyseerd. Doorgaans komen de gammaspectrometrische analyses overeen met de resultaten van NRG, zo ook in 2014. De resultaten voor totaal-alfa zijn acceptabel, en de tritium resultaten zijn uitstekend.
Enkele structurele verschillen in 2014 betreffen de totaal-beta metingen in afvalwater; het RIVM meet altijd veel lager dan NRG. Dit wordt deels verklaard doordat er veel kortlevende beta-stralers in het afvalwater aanwezig zijn, en deels door verschillen in de meetmethoden die NRG en het RIVM toepassen.

De resultaten die NRG en het RIVM in ventilatieluchtmonsters behalen, komen goed overeen. RIVM toont in vier monsters een zeer geringe gamma-activiteit aan die onder de detectiegrens van NRG valt. De totaal-alfa en totaal-bta resultaten zijn allemaal op of dicht bij de detectiegrens en verschillen niet significant van de waarden die in de buitenlucht in Bilthoven worden aangetroffen.

RIVM heeft de contra-expertises in 2014 uitgevoerd in opdracht van de Kernfysische Dienst van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De KFD is per 1 januari 2015 overgegaan in de organisatie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-03-23 )