|   print

Advies opdrachtverstrekking bloedonderzoeken neonatale hielprikscreening : Ontwikkelingen en planning
[ Recommendations on ordering blood tests for neonatal heel prick screening programme : Planning and recent developments ]
 
Dekkers EHBM, van der Stee MJ, Klein AW, Desmet ESM

34 p in Dutch   2016

RIVM rapport 2016-0059
download pdf (977Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has entered into agreements with a number of laboratories for the performance of blood tests as part of the neonatal heel prick screening programme. The terms of these agreements run until 31 December 2016. Any new agreements to be concluded after that time must take account of the provisions of the new Procurement Act (Aanbestedingswet), and strike the right balance between the costs and benefits of performing blood tests. As a result, new laboratories may qualify for RIVM contracts.

Laboratories can only submit a properly elaborated offer if the requirements they must meet are known in full. However, the requirements applicable to blood tests are not clear at this time since numerous changes are expected in this field in the coming years. For instance, research must be performed into the consequences of the inclusion of fourteen new and rare conditions in the heel prick screening programme. In April 2015, the Minister of Health, Welfare and Sport announced her intention to gradually expand the programme to include these conditions. In addition, the specifications for the programme's new ICT system and the modernized equipment to be used have not yet been finalized.

For these reasons, RIVM recommends concluding interim agreements with a five-year term with the laboratories currently performing blood tests. This approach will allow the knowledge and experience gained by these laboratories to be used to introduce innovations in the screening programme.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor de uitvoering van het bloedonderzoek voor de neonatale hielprikscreening heeft het RIVM tot 31 december 2016 overeenkomsten met meerdere laboratoria. Voor het afsluiten van nieuwe overeenkomsten dient rekening gehouden te worden met de nieuwe aanbestedingswet en een goede balans tussen de kosten en baten van de uitvoering van de bloedonderzoeken. Daardoor kunnen ook andere laboratoria in aanmerking komen.

Laboratoria kunnen pas een goed aanbod doen als de eisen waar ze aan moeten voldoen volledig bekend zijn. De komende jaren zijn echter veel veranderingen te verwachten, waardoor die eisen aan de bloedonderzoeken nu nog niet duidelijk zijn. Dat komt onder andere doordat onderzoek gedaan moet worden naar de uitbreiding van de hielprik met 14 nieuwe, zeldzame aandoeningen. In april 2015 heeft de minister van VWS toegezegd de hielprikscreening hiermee gefaseerd uit te willen breiden. Daarnaast zal bekend worden aan welke kenmerken een nieuw ICT-systeem én vernieuwde apparatuur moeten voldoen.

Om die reden wordt geadviseerd om de huidige laboratoria een overbruggingsovereenkomst van vijf jaar aan te bieden. Hiermee kan de kennis en ervaring van de huidige laboratoria worden gebruikt om het screeningsprogramma te innoveren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-07-01 )