|   print

Analysis of complaints in the Netherlands on EssureŽ : Health problems following a non-surgical sterilization procedure for women
[ Analyse van klachten na sterilisatie met EssureŽ in Nederland : Gezondheidsproblemen na een niet chirurgische sterilisatie-ingreep bij vrouwen ]
 
van Drongelen AW, van Elk M, Moltó-Puigmartí C, Janssen SWJ

60 p in English   2016

RIVM letter report 2016-0061
download pdf (756Kb)  
alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has analyzed the complaints reported by women sterilized using EssureŽ. EssureŽ is a sterilization method where two metal coils are placed into both fallopian tubes through the cervix and uterus, provoking those to become blocked after approximately 3 months. In comparison with the traditional sterilization methods, the advantage of the EssureŽ method is that no surgical procedure is required.

The complaints that were received came from more than1,5 percent of the 30.000 women who are estimated to have been sterilized using EssureŽ in the Netherlands. Probably not all women with health problems have submitted a complaint; therefore, the actual number of women with health problems is unknown. The most frequently mentioned health problems are pain and tiredness. The pain is reported to be located mainly in the abdomen, back, and head. In addition, heavy bleeding during and between menstruations, mood swings, memory loss and concentration problems are also reported frequently.

Many women indicated that these health problems negatively affect their daily life. They feel the coils in their body and often experience limitations when moving. They are often less able to adequately perform their daily tasks and take care of their children.There are also women that indicated that their relationship was negatively affected by the health problems. In 16 percent of the women in this study, EssureŽ has been removed because of the health problems and 38 percent of the women have made an appointment to have EssureŽ removed.

The complaints were submitted, among other reasons, because the media attention on problems experienced by women following sterilization using EssureŽ. The Dutch Society of Obstetrics and Gyneacology (NVOG) contributed to the interpretation of the results from this study. Some health problems can be directly related to EssureŽ, for instance some kinds of pain. For other health problems it is more difficult to establish a direct link, because other factors may influence the health problems as well. For instance, heavier menstruation may also be explained by the fact that women stopped taking oral contraceptives following sterilization using EssureŽ.Furthermore, there are other health problems such as weight changes and urinary tract problems that are also regularly experienced by women not sterilized with EssureŽ.

Women that submitted a complaint were sterilized using Essure between 2001 and 2016. Their mean age at implantation was 37 years.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft klachten geanalyseerd van vrouwen die zijn gesteriliseerd met EssureŽ. Dit zijn metalen veertjes die via de baarmoeder in beide eileiders worden gebracht waardoor deze na ongeveer 3 maanden dichtgroeien. Het voordeel van deze sterilisatiemethode is, in vergelijking met de traditionele afsluiting van de eileiders, dat er geen chirurgische ingreep voor nodig is.

Het aantal gemelde klachten komt van ruim 1,5 procent van de circa 30.000 vrouwen die in Nederland met EssureŽ zijn behandeld. De meest genoemde klachten zijn pijn en vermoeidheid. Bij de pijnklachten gaat het vooral om de buik, de rug en het hoofd. Daarnaast worden hevige bloedingen tijdens en tussen de menstruatie, stemmingswisselingen, geheugenverlies en concentratieproblemen gemeld. Het werkelijke aantal vrouwen met klachten is onbekend.

Veel vrouwen geven aan dat deze klachten hun dagelijks leven negatief beďnvloeden. Ze voelen de veertjes zitten of ervaren beperkingen bij het bewegen. Verder kunnen ze de dagelijkse taken en de zorg voor kinderen vaak minder goed uitvoeren. Er zijn ook vrouwen die aangeven dat hun relatie lijdt onder de ontstane problemen. Bij 16 procent van de vrouwen die klachten gemeld hebben, is EssureŽ verwijderd naar aanleiding van de klachten. 38 procent van de vrouwen in dit onderzoek heeft een afspraak gemaakt om dat te laten doen.

De klachten zijn gemeld nadat hieraan via diverse kanalen aandacht is besteed. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft de resultaten van de analyse medisch geduid. Sommige klachten zijn mogelijk toe te wijzen aan de plaatsing van EssureŽ, zoals bepaalde pijnklachten. Bij andere klachten is het moeilijker om een direct verband te leggen omdat er ook andere zaken van invloed kunnen zijn, zoals stoppen met de pil waardoor menstruatieklachten kunnen verergeren. Daarnaast komen verschillende klachten, bijvoorbeeld gewichtsschommelingen en urinewegproblemen, ook met enige regelmaat voor bij vrouwen die geen EssureŽ hebben.

De gemelde klachten komen van vrouwen die tussen 2001 en 2016 het implantaat hebben gekregen. Hun gemiddelde leeftijd was 37 jaar op het moment van de sterilisatie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-09-15 )