|  print

Metingen van stikstofdioxideconcentraties (NO2) met Palmes buisjes. : Periode 2012-2015
[Measurement of Nitrogen dioxides (NO2) using so-called Palmes tubes. : Period 2012-2015]

Nguyen PL, Wesseling J

54 p in Dutch 2016

RIVM briefrapport 2016-0089
download pdf (1860Kb)
alleen digitaal verschenen

Toon Nederlands

English Abstract
The so-called Palmes tubes are small plastic tubes containing a chemical reagent which can be used to measure nitrogen dioxide concentration. These tubes can be used to measure nitrogen dioxides (NO2) in a simple way at locations where there is no official, continuous measurement. This is concluded from research conducted by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) within the framework of the measurement and modelling of air quality in the Netherlands.

NO2 concentrations nearby tunnels,waterways, greenhouses and at background locations are measured using Palmes tubes. Large NO2 increments due to traffic are measured nearby tunnels, up to 26g/m3. Measurements along waterways show only a relatively small contribution of inland shipping on NO2 concentration, about 3-6 g/m3 . Measurements in Schipluiden show influence of greenhouses (heating units). Nearby the greenhouses, measured concentrations are up to 11 g/m3 higher than calculated background concentrations.

Research of the RIVM does not show systematically differences between measurements using tubes from different producers. The uncertainty of measurements with Palmes tubes is estimated at 24.2%.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Zogeheten Palmes-buisjes zijn kleine plastic buisjes met daarin een chemisch actieve stof waarmee de stikstofdioxideconcentratie kan worden bepaald. Deze buisjes kunnen worden ingezet om op eenvoudige wijze met redelijke betrouwbaarheid stikstofdioxideconcentraties te meten op plaatsen waar geen officile metingen beschikbaar zijn. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in het kader van het meten en modelleren van luchtkwaliteit in Nederland.

Met de buisjes zijn stikstofdioxideconcentraties in kaart gebracht rond de uitgang van tunnels (tunnelmonden), vaarwegen, bij kassen en op achtergrondlocaties. De gemeten bijdrage van verkeer aan stikstofdioxideconcentraties nabij tunnelmonden is hoog, tot 26 microgram per kubieke meter. De metingen langs vaarwegen laten een relatief kleine bijdrage van de scheepvaart (binnenvaart) zien van 3-6 microgram per kubieke meter. Metingen op diverse locaties in Schipluiden laten de invloed van de kassen (verwarmingsinstallaties) zien. De gemeten waarden zijn namelijk tot 11 microgram per kubieke meter hoger dan de achtergrondconcentraties die op plaatsen nabij de kassen berekend is.

Buisjes van verschillende leveranciers laten in recente analyses van het RIVM geen systematische afwijking in de metingen zien. De onzekerheidsmarge van de Palmes-metingen wordt geschat op circa 24,2 procent.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-11-17 )