á|á  print

Isolatiematerialen en gezondheid : Een verkenning
[áThermal insulation materials and health : An exploratory studyá]
á
Hagens W, Bogers R, Putman E

26 p in Dutch áá2016

RIVM briefrapport 2016-0132
download pdf (327Kb)áá

Toon Nederlands

English Abstract
In an exploratory study, RIVM has investigated which information is available in open source literature on the composition of thermal insulation materials and on which substances may be released from them. Little information seems to be available in open source literature on the precise composition of these materials. Therefore, given the available information, it is not possible to determine to which substances and to what extent people who work with insulation materials are exposed to them, and whether there is a risk to their health. The same applies to occupants of buildings in which these materials are used.

As a precaution, it is therefore particularly important to follow the safety instructions of the product when applying the insulation material and to take the appropriate protective measures. In addition, it is important to ventilate well in insulated homes. When a home is insulated, this leads to changes in air circulation and ventilation capacity, which can negatively affect the indoor air quality. For a healthy indoor environment, it may therefore be necessary to adjust existing ventilation systems after insulation.

The results of this literature study were discussed at a workshop in December 2015 with stakeholders (the Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM) and the Ministry of Interior and Kingdom Relations (BZK), associations of producers of insulation materials, health professionals, the public information organisation Milieu Centraal, TNO and an organisation of consumers who experienced health complaints after their homes were insulated). The opinions of these parties have been included in this report.

á

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft verkennend onderzocht welke informatie in openbare literatuur beschikbaar is over de samenstelling van isolatiematerialen en welke stoffen eruit kunnen vrijkomen. Over de precieze samenstelling blijkt weinig te vinden in de openbare literatuur. Het is daarom met de gevonden gegevens niet mogelijk te bepalen aan welke stoffen en in welke mate mensen die met isolatiematerialen werken blootgesteld worden, en dus of er sprake is van een risico voor hun gezondheid. Hetzelfde geldt voor bewoners van gebouwen waarin het wordt gebruikt.

Uit voorzorg is het dan ook vooral belangrijk om bij het plaatsen van het isolatiemateriaal de veiligheidsvoorschriften van het product te volgen en de juiste beschermende maatregelen te nemen. Daarnaast is het van belang om ge´soleerde woningen goed te ventileren. Door een woning te isoleren verandert namelijk de luchtcirculatie en de ventilatiecapaciteit, wat het binnenmilieu negatief kan be´nvloeden. Voor een gezond binnenmilieu kan het daarom nodig zijn bestaande ventilatievoorzieningen na isolatie aan te passen.

De uitkomsten van dit literatuuronderzoek zijn tijdens een workshop in december 2015 besproken met belanghebbenden (de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), brancheorganisaties van producenten van isolatiematerialen, professionals uit de gezondheidszorg, de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, TNO en een organisatie van consumenten die gezondheidsklachten kregen nadat isolatiemateriaal in hun woning is aangebracht). De standpunten van deze partijen zijn overgenomen in dit rapport.

á

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-11-16 )