|   print

ConsExpo Web : Consumer exposure models - Model documentation
[ ConsExpo Web : Consumenten blootstellingmodellen - documentatie ]
 
Delmaar JE, Schuur AG

64 p in English   2016

RIVM report 2016-0171
download pdf (1049Kb)  
alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has developed a manual for ConsExpo Web. This web application has been developed for use by exposure experts and risk assessors to estimate exposure to chemical substances from various products under various exposure conditions. Exposure assessments provide necessary information for the evaluation of the safety of chemical substances in consumer products. ConsExpo Web is the successor to ConsExpo 4.

There is a wide variety of consumer products, ranging from cosmetics to cleaning products and pest control products. Their use (e.g. how much of the product is used and how frequently) also varies among consumers. ConsExpo Web provides a number of generally applicable exposure assessment models and a database of exposure factors. Together, the models and the database provide a basis on which exposure from a specific product can be estimated. Using ConsExpo Web, authorities, institutes and companies can assess consumer exposure in a transparent, standardized fashion.

In addition to enabling consumer exposure assessment for specific products, ConsExpo Web gives insight into the variation in levels of exposure to substances in products due to differences in use and use conditions.

This document provides an overview of ConsExpo Web, an explanation of the exposure and absorption models available in ConsExpo Web and guidance for the careful analysis of the exposure assessment. ConsExpo Web is available via rivm.nl/consexpo. After registration, the use of ConsExpo Web is free.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een handleiding opgesteld voor het gebruik van ConsExpo Web. Deze internetapplicatie is ontwikkeld om de blootstelling aan chemische stoffen te schatten voor uiteenlopende producten en omstandigheden waaronder consumenten worden blootgesteld. De blootstellingsberekeningen geven informatie die nodig is om de veiligheid van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen. ConsExpo Web is de opvolger van ConsExpo versie 4 en is bedoeld voor blootstellingsexperts en risicobeoordelaars.

Er bestaat een grote verscheidenheid aan consumentenproducten, van schoonmaakmiddelen en ongediertebetrijdingsmiddelen tot verf en cosmetica. Ook de manier waarop consumenten de producten gebruiken verschilt, zoals de doseringen en de frequentie. ConsExpo Web biedt een aantal algemeen toepasbare blootstellingsmodellen en een database met gegevens over blootstellingsfactoren. Tezamen bieden zij een basis van waaruit de blootstelling van een specifiek product geschat kan worden. Met ConsExpo Web worden blootstellingschattingen door overheden, instituten en bedrijven op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd.

Behalve de inschatting van de blootstelling van consumenten aan stoffen geeft ConsExpo Web inzicht in de variatie van de blootstellingsniveaus van stoffen in producten als gevolg van verschillen in gebruik en omstandigheden.

Behalve de inschatting van de blootstelling van consumenten aan stoffen geeft ConsExpo Web inzicht in de variatie van de blootstellingsniveaus van stoffen in producten als gevolg van verschillen in gebruik en omstandigheden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2016-12-23 )