†|†  print

Towards integrated climate resilient water and sanitation safety planning : Summary report of the pan European Symposium on Water and Sanitation Safety Planning and Extreme Weather Events, April 6-7, 2017, Bilthoven, Netherlands
[†Op weg naar klimaatbestendige veiligheidsplanning voor drinkwater en afvalwater : pan-Europees symposium rapport (2017) †]

Friederichs L, van den Berg HHJL, de Roda Husman AM

34 p in English ††2019

RIVM rapport 2018-0169
download pdf (346Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Climate change induces exterme weather events which lead to droughts and floods. These climate change effects have an impact on the management of water and waste water systems and make their management more complicated. This has been one of the main finding of the symposium RIVM organized in April 2017 in relation to the Protocol on Water and Health (1999) (PoWH) of which the Netherlands is a signatory since 2007. The Ministry of Infrastructure and Water management (IenW) has taken the lead in one of the work areas of the PoWH in 2016; Safe and Efficient Management of Water Supply and Sanitation Systems of with climate change is an important aspect.

In the capacity as WHO Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Food and Water, RIVM supports the Ministry and will continue to do so for the 2019-2021 programme of work. IenW and RIVM both link the work under the PoWH to achieving the UN Sustainable Development Goals for 2030, and the goals related to health (SDG 3), water (SDG 6) and climate change (SDG 13) specifically.

Recurring themes of the symposium have been Water and Sanitation Safety Plans, which have been developed by the WHO to assess and address the hazards (microbiological, chemical, physical) and risks for drinking water production and waste water systems, including the risk of climate change. The geographical focus of the symposium has been on case examples from the pan-European region, in line with the regional character of the PoWH which is administered by the joint UNECE and WHO Regional Office for Europe secretariat.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Klimaatverandering veroorzaakt extreem weer, dat droogte of juist hevige regenval en overstromingen tot gevolg heeft. Extreem weer heeft effect op de productie van schoon drinkwater en de verwerking van afvalwater, en vraagt daarom de komende jaren aandacht. Dit blijkt onder andere uit het symposium dat het RIVM in april 2017 heeft georganiseerd. Onderwerp van het symposium was het gebruik van de beoordelingskaders die de WHO heeft ontwikkeld om de effecten van de klimaatverandering voor deze systemen te kunnen opvangen. Het symposium was bedoeld om bewustwording van de effecten van klimaatverandering te vergroten en kennis te delen. Ook zijn voorbeelden gegeven van de manier waarop de WHO-kaders in de praktijk worden gebruikt. De nadruk lag op ervaringen in de zogeheten pan-Europese regio van de WHO: de Europese Unie, de Balkan, Oost-Europa, de Zwarte Zee-regio en Centraal AziŽ.

Aangezien de gevolgen van extreem weer niet altijd zijn te voorkomen, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en te handelen als ze zich voordoen. Aanbevelingen voor een dergelijke voorbereiding zijn onder andere beschikbare data om te zetten naar bruikbare gegevens voor de mensen die er in de praktijk mee moeten werken. Dit kan bijvoorbeeld door complexe data beter te visualiseren. Ook is risicocommunicatie belangrijk om te voorkomen dat na overstromingen infectieziekten uitbreken. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, is het van belang om hierover via verschillende kanalen te communiceren. Daarbij valt ook te denken aan social media-kanalen.

Het symposium is georganiseerd in verband met het Verdrag Water en Gezondheid (1999). Nederland heeft dit verdrag is in 2007 ondertekend. Sinds 2016 is het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW) voor Nederland de trekker van het onderdeel: Veilige en efficiŽnte management van water- en afvalwatersystemen, waarbij klimaatverandering een belangrijke factor is. Als partnerinstituut van de WHO voor de risico-analyse en -management voor ziekteverwekkers in voedsel en water, ondersteunt het RIVM het ministerie bij de uitvoering van het genoemde onderdeel, dat doorloopt in een nieuw programma voor 2019-2021. IenW en het RIVM koppelen het werk voor het verdrag aan activiteiten om de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) voor 2030 over gezondheid (doel 3) en water (doel 6) te halen.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2019-02-14 )