|   print

Review of Evidence Relating to Environmental Noise Exposure and Annoyance, Sleep Disturbance, Cardio-Vascular and Metabolic Health Outcomes in the Context of the Interdepartmental Group on Costs and Benefits Noise Subject Group (IGCB(N))
[ Literatuuroverzicht van bewijs van een relatie tussen omgevingsgeluid en hinder, slaapverstoring, hart en vaatziekten en stofwisselingseffecten in de context van de Interdepartementale Kosten en Baten Groep met betrekking tot geluid (IGCB(N))  ]
 
van Kamp I, van Kempen EEMM, Simon SN, Baliatsas C

108 p in English   2019

RIVM report 2019-0088
download pdf (1604Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2018 the WHO Guidelines for Environmental Noise were published. The Guidelines are based on reviews of the scientific literature between 2000 and 2015. Since then many new publications have emerged, describing results of existing and new studies of good quality, which were not yet part of the WHO reviews. Also, these reviews did not cover all noise sources relevant for noise policies in the UK. These include, apart from transport noise and wind turbine noise, noise from neighbours and the neighbourhood, industrial noise and low frequency noise from building services such as heat pumps, cooling-and ventilation systems.

RIVM investigated whether there is sufficient new evidence to make an update to the literature reviews worthwhile for the noise policies in the UK. RIVM is of the view that there is sufficient new evidence that warrants an update to the WHO reviews on the health effects of noise from transport and wind turbines for some health outcomes. RIVM also thinks it important to study the health effects of other sources in more detail. However, more research is needed to do this in a proper way; evidence for an association between health effects and these other sources is scarce or has been understudied

This literature review was prepared at the request the Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) of the UK and on behalf of the Interdepartmental Group on Costs and Benefits Noise Subject Group (IGCB(N)). DEFRA asked RIVM to provide advice, since they have a good overview of the literature and evidence in the noise and health domain. To support the advice, this report summarises the results of the literature published between 2014 and the end of 2019 in relation to transport and wind turbine noise and between 2000 and 2019 in relation to noise sources not included in the WHO reviews.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2018 is de WHO Richtlijn voor Omgevingsgeluid verschenen. De richtlijn is gebaseerd op reviews van de wetenschappelijke literatuur die tussen 2000 en 2014 is verschenen. Sinds 2014 zijn er veel nieuwe publicaties bijgekomen, waarin bestaande en nieuwe studies van hoge kwaliteit zijn verwerkt. Deze waren nog niet opgenomen in de WHO-reviews. Ook zijn in de gebruikte reviews minder geluidbronnen betrokken dan voor het geluidbeleid in het Verenigd Koninkrijk van belang zijn. Dit beleid omvat, behalve geluid van transport en windturbines, ook geluid van industrie, buren- en buurt, en laagfrequent geluid van gebouw installaties zoals koel- en ventilatiesystemen en warmtepompen.

Het RIVM heeft gekeken of een update van de literatuur reviews de moeite waard is voor het geluidbeleid in het Verenigd Koninkrijk. Volgens het RIVM is er voldoende nieuw bewijs om een de WHO-reviews over de gezondheidseffecten van geluid van transport en windturbines met de nieuwste kennis aan te vullen voor sommige gezondheidseffecten. Het RIVM vindt het ook belangrijk om de gezondheidseffecten van de geluidbronnen die nu nog ontbreken, nader te evalueren. Meer onderzoek is nodig om dat goed te doen; het bewijs voor een relatie tussen een gezondheidseffect en deze geluidbronnen is nu nog mager of onvoldoende in kaart gebracht.

Dit literatuuroverzicht is gemaakt op verzoek van het Departement voor Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) van het Verenigd Koninkrijk en namens de Interdepartementale Kosten en Baten Groep over Geluid (IGCB(N)). DEFRA heeft het RIVM om dit advies gevraagd, omdat het een goed overzicht heeft van de stand van zaken op gebied van geluid en gezondheid. Als onderbouwing van het advies vat dit rapport de resultaten samen van de literatuur over omgevingsgeluid en gezondheid die tussen 2014 en eind 2019 is verschenen over transport en wind turbine geluid. Hetzelfde geldt voor de publicaties die tussen 2000 en 2019 zijn verschenen over de geluidbronnen die niet in de WHO reviews werden opgenomen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2020-01-28 )